Dags för myndigheter att lägga i en högre växel

Diskrimineringslagen skyddar alla så att ingen ska behöva bli kränkt eller sämre behandlad på grund av sin sexuella läggning. En av de grupper som är speciellt utsatta är homo-/bisexuella samt transpersoner. I analysrapporten Hon, hen, han, från Ungdomsstyrelsen (numer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lyfts många aspekter av homo-/bisexuella samt Läs mer…

När barn blir lidande av samhällets normer

I onsdags kväll belyste UR:s program Om Idrottens himmel och helvete problemen med könsdiskriminering inom ungdomssporten och lyfter fram de starka attityderna kring vilka sporter som anses vara manliga samt kvinnliga. Det kan tyckas vara självklart att ett barn, oavsett kön, ska få hålla på med den sport hen tycker om. Läs mer…