Har feminismen gått för långt?

Ja, det har den. Ta till exempel alla fattiga barn som svälter eller alla människor som dör av krig och naturkatastrofer. Här skriker kvinnor om chefspositioner och lika löner, fast Sverige är det mest jämställda landet i hela världen. Borde vi inte lösa de större problemen innan vi ger oss Läs mer…

Barbieideal

I artikeln Barbies kropp designades inte för att vara realistisk som Svenska Dagbladet publicerade den 5 februari 2014 framkommer chefsdesignern för Barbie, Kim Culmones, syn på Barbie och leksakens påverkan. Culmones menar bland annat att det är omgivningen som påverkar flickors kroppsuppfattning samt att små flickor inte jämför sina egna Läs mer…