Internationella modersmålsdagen

På lördag är det den internationella modersmålsdagen. En dag som uppmärksammas internationellt genom bland annat FN och andra nationella och internationella organisationer. Med modersmål menas det språk som talas helt eller delvis flytande och som är inlärt sedan barnsben. Det kan med andra ord vara det språk som personer ”tagit med Läs mer…