Vår antirasistiska framtid – kunskapskonferens Antirasism handlar i grunden om att vara för något. Att vara för ett samhälle som präglas av inkludering, framtidstro och respekt för mänskliga rättigheter. Hur kan vi jobba med antirasism inom folkbildningen? ABF Örebro och Örebro Rättighetscenter bjuder in till en kunskapskonferens om antirasistiskt arbete Läs mer…