Internationella dagen mot diskriminering

Idag är det FN:s Internationella dag mot diskriminering (UNAIDS), en dag som har till syfte att uppmärksamma diskriminering och antidiskrimineringsarbete. Ordet diskriminering känner nog de flesta till och många är kanske även familjära med dess innebörd – ingen ska bli sämre behandlad än någon annan i jämförbar situation på grund Läs mer…

Psykisk ohälsa hos normbrytare – vem tar ansvar?

Psykisk ohälsa är något som förekommer i alla åldrar och kulturer, oavsett kön. Att verka för mental hälsa innebär att uppmärksamma dem som mår dåligt och arbeta för att förbättra deras livskvalitet. I dag mår många transpersoner psykiskt dåligt på grund av sin transerfarenhet. Det kan inte anses vara berättigat att Läs mer…