Kvinnors röster måste också höras!

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rätten att få vara med och bestämma. I Sverige har myndiga personer, oavsett kön, haft rösträtt sedan år 1919.[1] Den allmänna rösträtten medförde inte bara att kvinnor fick en rätt att bli representerade, utan även att allas röster väger lika tungt. Att Läs mer…