Förebygg diskriminering av HBTQI-personer inom utbildningsområdet!

Idag, i samband med den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, vill Örebro Rättighetscenter belysa några av de hinder för lika rättigheter och möjligheter samt risker för diskriminering av HBTQI-personer som råder inom det svenska utbildningsområdet.  I diskrimineringslagen finns ett skydd mot diskriminering av HBTQI-personer. Dels genom diskrimineringsgrunden könsidentitet Läs mer…

Del LaGrace Volcano

  Som ni har kunnat läsa om i föregående inlägg så passade vi redan i onsdags på att uppmärksamma den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (IDAHOT). Vi vill tacka alla som kom och lyssnade till Del LaGrace Volcanos engagerande och kunskapslyftande föreläsning om intersex och mänskliga rättigheter. Mänskliga Läs mer…