urfolk samer

Idag är det Samefolkets dag!

2019 är utsett till det internationella året för urfolksspråk av UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och runt om i världen finns det 370 miljoner människor i 90 olika länder som tillhör olika ursprungsfolk (ca 5 % av jordens befolkning). Det gemensamma för urfolk är att de under Läs mer…

Samefolkets dag

Den 6 februari firas Samernas nationaldag, eller Samefolkets dag, som ett minne av det första landsmötet som hölls i Trondheim 1917. Det första firandet av samernas nationaldag skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsdag i Jokkmokk, 1993. Idag lever cirka 70 000 samer runt om i Skandinavien (Sverige, Läs mer…