Samefolkets dag

Den 6 februari firas Samernas nationaldag, eller Samefolkets dag, som ett minne av det första landsmötet som hölls i Trondheim 1917. Det första firandet av samernas nationaldag skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsdag i Jokkmokk, 1993. Idag lever cirka 70 000 samer runt om i Skandinavien (Sverige, Läs mer…

Bures!

Idag uppmärksammar vi samernas nationaldag. Det var nämligen just denna dag år 1917, i Trondheim, som det allra första samiska landsmötet hölls. En kvinna vid namn Elsa Laula kallade samman till mötet, då hon ansåg att samernas rättigheter till sitt eget land inskränkts kraftigt på senare tid. Svenska staten beslagtog Läs mer…