Nationaldag för samer

Okunskap leder till fördomar, genom historien har förutfattade meningar kring samer funnits hos svenska staten och majoritetssvenskarna. Under de senaste hundra åren har rättsprocess efter rättsprocess avverkats mellan svenska staten och samer angående äganderätt till mark. Majoriteten av domsluten har varit till nackdel för samer. Först nu, 2020 fick samerna Läs mer…

urfolk samer

Idag är det Samefolkets dag!

2019 är utsett till det internationella året för urfolksspråk av UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och runt om i världen finns det 370 miljoner människor i 90 olika länder som tillhör olika ursprungsfolk (ca 5 % av jordens befolkning). Det gemensamma för urfolk är att de under Läs mer…

urfolk samer

Samernas nationaldag!

Idag den, 6 februari, är det samernas nationaldag. Dagens datum valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet i Trondheim 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra personer över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Nationaldagen firas över hela Sápmi, samernas land, som sträcker sig över Läs mer…