Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 22/09/2021
17:30 - 18:30


Den 4 maj 2021 mottog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer. I betänkandet föreslås att ett förbud mot rasistiska organisationer införs genom ny straffrättslig lagstiftning.
Kommittén kommer vid sin bedömning fram till att samhällsutvecklingen nu har blivit sådan att skälen för ett förbud med tillräcklig styrka överväger skälen emot ett förbud.
Samtidigt har betänkandet fått en del kritik. En del av kritiken är att förbud inte rätt är väg att gå. Flera civilsamhällesorganisationer inom en mängd samhällsområden, menar att förslaget i bästa fall skulle bli ineffektivt, och i värsta fall faktiskt kunna leda till viss ökad acceptans för en del rasistiska uttryck och aktiviteter. Samtidigt anser fler att det finns stor, outnyttjad potential i redan existerande lagstiftning för beivra rasistisk brottslighet.
Den 22 september 17.30-18.30 har du möjlighet att lyssna på ett digitalt panelsamtal om risker och möjligheter om förslaget träder i kraft enligt plan i juli 2022.
Medverkande:
Per Hydén – verksamhetschef Agera Värmland
Daniel Poohl – journalist, vd och ansvarig utgivare för tidskriften Expo.
Ida Karkiainen – socialdemokratisk politiker som medverkande i kommitteen
Martin Szydlowski – jurist och ombud för Judiska Församlingens överklagande av Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd 2017
Samtalet leds av Hanna Gerdes, människorättsjurist.
Enbart för anmälda deltagare.
Kategorier: