Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 27/04/2020
18:00 - 19:00

Plats
Hällefors bibliotek


Välkommen till en föreläsning om diskriminering och diskrimineringslagen! Föreläsningen kommer att behandla lagens ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering innebär att en enskild individ missgynnas i en jämförbar situation, och att missgynnandet har en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet och könsuttryck; religion eller annan trosuppfattning; etnicitet, funktionsnedsättning; sexuell läggning och ålder. Vi redogör för lagen och konkretiserar juridiken genom att ge tydliga och konkreta exempel från verkligheten.

Föreläsningen hålls av utbildare från Örebro Rättighetscenter.

Innan föreläsningen, från kl 17.00,  kommer vi att finnas tillgängliga för frågor om diskriminering eller orättvis behandling. Det finns också möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen.

Kategorier: