Det är inte alltid lätt att veta vad som är diskriminering och inte. Det kan vi hjälpa dig med. Hos oss kan du kostnadsfritt få råd, stöd och information om du känner dig kränkt, diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi lyssnar och kan hjälpa till att kontakta den som har diskriminerat, medla, ingå förlikning eller anmäla till diskrimineringsombudsmannen.

Fyll i formuläret om du vill att vi kontaktar dig:

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande