Talande webb

Sara söker tjänsten som servitris på en restaurang. Även om Sara är bäst lämpad för tjänsten nekar arbetsgivaren henne den efter att hon uppger att hon är gravid.

Melvins föräldrar har sagt till hans lärare och rektor att de misstänker att Melvin är dyslektiker. På skolan tar de inte föräldrarnas oro på allvar och menar istället att han bara är lat. Även efter att Melvin undersöks och det visar att han faktiskt är dyslektiker men ändå tillsätter inte skolan något stöd.

Erik, som kör budbil, tvingas av sin arbetsgivare att raka av sitt skägg som han bär av religiösa skäl. På arbetsplatsen har de en regel som säger att alla anställda ska vara rakade.

Enligt lagen definieras diskriminering som:

Om en som enskild individ behandlas sämre än någon annan individ i en jämförbar situation och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Alla exempel ovan är exempel på diskriminering. Både Sara, Melvin och Erik behandlas sämre på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är diskriminering och inte. Det kan vi hjälpa dig med.

Hos oss kan du kostnadsfritt få råd, stöd och information om du känner dig kränkt, diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi lyssnar och kan hjälpa till att kontakta den som har diskriminerat, medla, ingå förlikning eller anmäla till diskrimineringsombudsmannen.

Fyll i formuläret om du vill att vi kontaktar dig:

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande