Under 15 år har Örebro Rättighetscenter genom sitt arbete bidragit till sin vision om ett samhälle fritt från diskriminering och för upprättelse för den enskilde personen som utsatts för diskriminering. I och med föreningens 15 års jubileum 2020 instiftas nu ett pris för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs av andra aktörer för ett mer rättvist samhälle och Örebro.

Rättighetscenter vill med priset uppmärksamma viktigt arbete som genomförs i Örebro län. Vi vill också att framtida pristagare blir stärkta i sitt viktiga förändringsarbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Priset utdelas årligen i samband med föreningens års- eller medlemsmöte till en person och/eller organisation/nätverk som genom sitt arbete och engagemang arbetat för mänskliga rättigheter och mot diskriminering samt för att synliggöra och bekämpa orättvisor i Örebro län.

Pristagarens arbete ska ha genomförts inom Örebro län och bidragit till förändringsarbete i linje med Örebro Rättighetscenters vision om ett samhälle fritt från diskriminering.

Rättighetsrosen 2021
Du kan nominera en person eller organisation/verksamhet du tycker bör uppmärksammas för sitt arbete genom att maila motiveringen till info@rattighetscenter.se senast 1 februari 2022.


En hand som håller fram ett inramat diplom med Rättighetsrosens logga synlig och en ros.

En mörkrosa ros med tre gröna blad under blommanRättighetsrosen 2021 tilldelades Jenny Tistell & Marie HjalmarssonEn mörkrosa ros med tre gröna blad under blomman

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

Rättighetsrosen 2021 tilldelas Jenny Tistell och Marie Hjalmarsson, Autism och Aspergerförbundet i Örebro län som under 2021 tagit kamp för en fungerande skolgång för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Marie och Jenny har tagit kampen bland annat genom medborgarförslag om en anpassning av skolan i samråd med föräldrar i flera av länets kommuner. Medborgarförslaget har även spridits och använts som underlag för liknande medborgarförslag i många andra svenska kommuner.

Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet som tas upp i såväl den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) som FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Marie och Jenny har, på ett konstruktivt sätt, tagit barn och ungdomars rättighet till en fungerande skolgång på största allvar, drivit arbete för långsiktig förändring och för barn och ungas rätt till skolgång.

En mörkrosa ros med tre gröna blad under blomman Rättighetsrosen 2020 tilldelades Örebro Tjejjour En mörkrosa ros med tre gröna blad under blomman

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

Örebro Tjejjours engagemang i tjejers, kvinnors och transkvinnors liv är ovärderlig i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Föreningen och dess volontärer ger själ och hjärta för att finnas för stöd och hjälp samtidigt som föreningen belyser och arbetar för att motverka orättvisor i samhället.

Genom att skapa en fristad för tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former stärker Örebro Tjejjour unga kvinnor och tjejer.

Föreningen stöttar och lyssnar på de tjejer som känner sig ensamma eller de som har behov av att prata med någon. Alla frågor får en plats och inga problem är för små eller för stora.

I utmanade tider med Corona och ökad utsatthet för våld behövs er verksamhet mer än någonsin.