Här kan du hitta de utbildningar, filmer och poddar vi har producerat, deltagit vid eller arrangerat.

Normer spelar roll! - i arbetet mot diskriminering

Om filmen

Cirka 13 minuter

Undertexter

Mänskliga rättigheter - förbudet mot diskriminering

Om filmen

Cirka 30 minuter

Teckenspråkstolkad

Om diskriminering i arbetslivet

Intervju med Örebro universitet

Om filmen

Cirka 18 minuter.

Undertexter

I den här videon pratar Örebro Rättighetscenters verksamhetsansvarig om sina bästa tips för dig som misstänker att du blivit diskriminerad i arbetslivet.

Aktiva åtgärder – en process för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

Om filmen

Cirka 8 minuter

Undertexter

Från dammiga likabehandlingsplaner till aktiva åtgärder

Om filmen

Cirka 45 minuter

Undertexter

Om diskrimineringslagen och barns rättigheter

Om filmen

Cirka 15 minuter

Undertexter

Om HBTQI-personers rättighetsreformer

Om filmen

Cirka 30 minuter

Undertexter

MR@ABF - Kitimbwa Sabuni

Om filmen

Cirka en timme

Startar ca 2:50, ej textad

Det är inte ovanligt att utbildning om och främjande arbete mot rasism möts av olika former av motstånd. Det kan handla om allt från tystnad, olika former av undvikanden och förminskning till öppet fientliga beteenden. Hur kan detta bemötas och hur rustar du dig själv för att kunna hantera detta? Kitimbwa Sabuni har två decenniers erfarenhet av att arbeta med rasism i organisationer och delar i föreläsningen sina bästa tips för hur motstånd kan hanteras.

MR@ABF - Skolinspektionen

Om filmen

Cirka en timme

Ej textad

Anna Johansson, utredare på skolinspektionen föreläser om Skolinspektionens granskning av 29 grundskolors långsiktiga jämställdhetsarbete. Resultat från granskningen och kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet presenteras under föreläsningen.

MR@ABF - Stopp min kropp!

Om filmen

Cirka en timme

Startar ca 00:55, undertexter

De flesta av oss är vana att prata med barn om normer, värderingar och rätt eller fel. Vi är oftast bra på att förklara att de inte får slåss, inte ta andras saker eller säga fula ord. Men det finns vissa områden som är svåra att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar. Jenny Salomonsson, socionom, från Rädda Barnen ger tips och råd kring hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen, om sexualitet och var gränserna går.

Du kan också ta del av vägledningen som Jenny kommer att prata om på Rädda Barnens webbplats