Styrelsen ansvarar för att bevaka föreningens intressen och för att besluta i frågor i enighet med den av årsmötet uppsatta planen. Varje ledamot väljs för två år i taget och sammanlagt ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter och minst två ersättare. Styrelsen brukar träffas en gång i månaden.

För att sitta i styrelsen behöver du bli invald under ett årsmöte. Ordinarie årsmöte hålls varje år innan april månad. Vi har inga krav på specifika utbildningar eller erfarenheter men vi ser gärna ett stort engagemang i frågor som berör mänskliga rättigheter och en förståelse för vad som krävs för att vara arbetsgivare och att sitta i en ideell styrelse.

Det är valberedningen som kommer med förslag till styrelse. Den som har förslag på personer som skulle passa bra i Örebro Rättighetscenters styrelse kan skicka sina förslag till valberedningens mail.

Örebro Rättighetscenters styrelse för 2024 består av:

Styrelse

  • Lillemor Johansson ordförande
  • Anna-Lena Olofsson, kassör
  • Stina Odlingson, ledamot
  • Anne-Sofie Jonsson, ledamot
  • Elin Olsson, ersättare
  • Angelica Bölja, ersättare