2024-04-12, Altinget – 21 civilsamhällesorganisationer: Mänskliga rättigheter går inte att damma av vid behov

Vi deltar i en debattartikel med anledning av brister i hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna.


2024-02-16, Aftonbladet – Snabbutredningarna är ett hot mot demokratin

Tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer kritiserar vi snabbutredningar som ett hot mot demokratin.


2024-02-14, TTELA – Omfattande diskriminering i svenska skolor

Tillsammans med några andra antidiskrimineringsbyråer lyfter vi den omfattande diskrimineringen som ser i svenska skolor som särskilt barn med funktionsnedsättningar får utstå.


2023-10-24, Nerikes Allehanda – Vem kämpar för dina och mina rättigheter?

Tillsammans med 16 andra aktörer i civilsamhället undertecknar vi en artikel om vikten av civilsamhället i säkerställandet av mänskliga rättigheter. För dig som inte har tillgång till Nerikes allehandas låsta innehåll så finns Vem kämpar för dina och mina rättigheter? på vår webbplats.


2023-10-23, Örebro Nyheter – Dags för Mänskliga rättighetsdagarna 2023

Inför Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro uttalar sig vår verksamhetsutvecklare om dagarna som vi är med och arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan, ABF, RF-SISU Örebro län och Örebro kommun.


2023-10-11, Nerikes Allehanda – Gör flickors egna position och utsatthet synliggjord

Som en del av vår kampanj #flickafakta så publicerade vi tillsammans med Örebro tjejjour och Tegelbruket en debattartikel på internationella flickdagen. För dig som inte har tillgång till Nerikes allehandas låsta innehåll så finns Gör flickors egna position och utsatthet synliggjord på vår webbplats.


2023-10-01, Nerikes Allehanda – Åldersdiskriminering i arbetslivet är ett brott enligt svensk lag – som drabbar många!

Under FN:s Internationella äldredag fick vi en debattartikel publicerad i Nerikes allehanda där vi lyfter åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.


2023-04-28, Dagens Nyheter – SD har inte begripit diskrimineringslagen

Tillsammans med flera andra antidiskrimineringsbyråer reder vi ut missförstånd kring diskriminering och lyfter varför det är viktigt att antidiskrimineringsbyråernas verksamhet finns.


2023-04-18, Dagens Samhälle – Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Tillsammans med Diskrimineringsombudmannen och alla antidiskrimineringsbyråer lyfter vi behovet av att utvidga diskrimineringslagen till att även omfatta myndigheters åtgärder – eller underlåtenhet att vidta åtgärder – i förhållande till allmänheten.


2023-03-08, Nerikes Allehanda – Med lagen som verktyg mot sexuella trakasserier

Till internationella kvinnodagen fick vi en debattartikel publicerad i NA där vi lyfte lagens skydd mot sexuella trakasserier.


2022-11-07, Nerikes Allehanda – Aldrig mer!

Inför Kristallnatten skrev vi tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer under en insändare för att uppmärksamma dagen.


2022-11-04, Altinget- 15 antidiskrimineringsbyråer: Regeringen undergräver rättssäkerheten

Tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer har vi skrivit under en debattartikel där vi uppmanar regeringen att värna om icke-diskriminering.


2022-08-25, Nerikes Allehanda – Efter pandemin – Nu är Nerike Pride tillbaka

NA skriver en kort artikel om att det snart är Nerike Pride, vilket vi är medarrangör till, tillsammans med RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2022-05-14, Nerikes Allehanda – Anmäl kränkningar inom förskolan

Vi svarar på insändaren Kränkningar i förskolan lämnas utan åtgärd med en insändare som uppmanar till att anmäla kränkningar i förskolan.


2022-03-07, Nerikes Allehanda – Då är Prideparaden tillbaka

NA intervjuar RFSL Örebros ordförande Katrin Lidberg om Nerike Pride som vi är med och arrangerar.


2022-01-11, Örebro Rättighetscenter vill prisa Rättighetskämpar i länet

Pressmeddelande om att vi tar in nomineringar till Rättighetsrosen

mynewsdesk – Rättighetsrosen
Örebro Nyheter – Rättighetsrosen
Karlskoga Tidning. Kuriren – Rättighetsrosen


2021-12-05, Dagens Arena – Följ lagarna och förändra skolan!

Dagens Arena publicerar en debattartikel underskriven av oss och 16 andra antidiskrimineringsbyråer i Sverige på temat att politiker och kommuner behöver förbättra skolmiljön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


2021-12-05, Nerikes Allehanda – Du kan få hjälp om du diskrimineras

Vi svarar på en insändaren ”Handikappad nekad servering, NA den 24 november.” med ett svar om att ”Du kan få hjälp om du diskrimineras”.


2021-10-19, Nerikes Allehanda – Civilsamhället en garant för mänskliga rättigheter och demokrati i Örebro län

Tillsammans med andra civilsamhällesaktörer i Örebro har Rättighetscenter skrivit under en insändare om civilsamhället som en garant för mänskliga rättigheter och demokrati i Örebro län.


2021-10-18, Länsposten – En vecka för mänskliga rättigheter

Länsposten skriver om Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro.


2021-10-15, Nerikes Allehanda – Fyra år sedan #metoo: Det är dags för arbetsgivare att fullgöra sin lagstadgad skyldighet!

Nerikes Allehanda publicerar vår debattartikel ”Fyra år sedan #metoo: Det är dags för arbetsgivare att fullgöra sin lagstadgad skyldighet!”


2021-09-05, Svenska Dagbladet – Nej till förbud mot rasistiska organisationer

Tillsammans med andra antidiskrimineringsbyråer och civilsamhällesaktörer har Rättighetscenter skrivit under en debattartikel där vi förklarar varför vi avstyrker förslaget om förbud för rasistiska organisationer.


2021-08-27, SVT Örebro – Årets Nerike Pride blandar fysiska och digitala möten

SVT Örebro gjorde en intervju inför Nerike Pride med RFSL Örebro och Örebro Rättighetscenter. Arrangörer av Nerike Pride är RFSL Örebro, Örebro Rättighetscenter och ABF Örebro län.


2021-06-15, Nerikes Allehanda – Stöd till etniska föreningar värdefulla för att fungerande samhälle

Nerikes Allehanda publicerar vår insändare ”Stöd till etniska föreningar värdefulla för att fungerande samhälle” som vi skrev som ett svar på en insändaren SD: Slopa bidrag till etniska föreningar.


2021-04-23, Altinget – Antidiskrimineringsbyråer positiva till DOs nya inriktining

Altinget publicerar en artikel där de intervjuat personer från olika antidiskrimineringsbyråer, bland annat Örebro Rättighetscenter, om vår syn på DOs nya inriktning.


2021-04-17, Nerikes Allehanda – Vem drar gränsen och tar ansvar för sexuella trakasserier i skolan?

Nerikes Allehanda publicerar vår debattartikel ”Vem drar gränsen och tar ansvar för sexuella trakasserier i skolan?”.


2020-08-20, Nerikes Allehanda – Nerike Pride skjuter upp paraden – i år blir festivalen digital: ”Blir ändå en plats för hbtq-personer att samlas”

Nerikes Allehanda skrev en artikel om Nerike Pride inför den  digitala festivalen som ägde rum den 22 augusti och arrangerades av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2019-08-25, SVT Örebro – Arrangörerna nöjda med årets upplaga av Nerike Pride

SVT Örebro besökte Nerike Pride som ägde rum den 24 augusti och arrangerades av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2019-08-24, Nerikes Allehanda

Nerikes Allehanda skriver i sin papperstidning om vad som ska hända under dagen på Nerike Pride som anordnas av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2019-08-23, SVT Örebro – Blandade känslor inför årets Pride: ”Paraden måste tillbaka nästa år”

SVT Örebro uppmärksammar Nerike Pride som arrangeras av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2019-08-23, Karlskoga tidning – Nerike pride firas utan parad

Karlskoga tidning uppmärksammar Nerike Pride som arrangeras av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2019-07-10, SVT Örebro – Nu kommer Nerike Pride till länet

I samband med att Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län gick ut med namnbyte av pridefestivalen till Nerike Pride uppmärksammades det av SVT Örebro.


2019-06-18, Youtube Regeringskansliet

Örebro Rättighetscenter berättar om den konferens om sexuella trakasserier i skolan som anordnades i samarbete med RFSL Örebro och Örebro Tjejjour. Konferensen genomfördes med stöd av ett statsbidrag som Skolverket delade ut för att stärka skolans arbete mot sexuella trakasserier.


2019-06-18, Dagens samhälle – Flytt till Sverige innebär att barn förlorar en mamma

Tillsammans med andra antidiskrimineringsbyråer, organisationer och opinionsbildare har Rättighetscenter skrivit en debattartikel om diskrimineringen av samkönade par som flyttar till Sverige.


2019-06-03, SVT Örebro – Örebro får ett Pride i år också – men utan parad

SVT Örebro uppmärksammar att Örebro Rättighetscenter tillsammans med RFSL Örebro och ABF Örebro län kommer arrangera Pride under 2019.


2019-06-03, Örebrokuriren – Det blir ett Pride i Örebro – beslut i dag

Örebrokuriren uppmärksammar att Örebro Rättighetscenter tillsammans med RFSL Örebro och ABF Örebro län kommer arrangera Pride under 2019.


2019-04-19, Karlskoga tidning – Nu startar en studiecirkel om HBTQI på biblioteket

Inför Rättighetscenters studiecirkel om HBTQI, samhällsnormer, diskriminering och språk i Karlskoga skrev Karlskoga tidning en artikel om cirkeln.


2019-02-19, Karlskoga tidning – Möte med rådgivning om diskriminering i fokus

Inför Rättighetscenters biblioteksbesök på Karlskoga bibliotek skrev Karlskoga tidning en artikel om besöket.


2018-10-25, P4 Örebro – ”När rasismen ökar får inte mänskliga rättigheter inskränkas”

Under Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro intervjuades verksamhetsansvarig Petra Elb i P4 Örebro om den kunskapskonferens om antirasistiskt arbete som Rättighetscenter arrangerade under dagarna.


2018-10-15, Sydnärke Nytt – Rättighetscenter svarar på frågor i Laxå bibliotek

Sydnärke Nytt uppmärksammade Rättighetscenters biblioteksbesök i Laxå.


2018-10-15, Nerikes Allehanda – Örebro går samman för mänskliga rättigheter: ”Mänskliga rättigheter bryts varje dag, tyvärr”

Inför Mänskliga rättighetsdagar i Örebro, där Rättighetscenter sitter med i projektgruppen, uppmärksammade Nerikes Allehanda evenemanget genom en intervju med vår verksamhetsansvarig.


2018-10-11, SVT Nyheter – Kampanj på sociala medier ska hjälpa utsatta flickor

I samband med Internationella flickadagen har Örebro Rättighetscenter skapat och genomfört den digitala kampanjen ”Flicka-fakta” tillsammans med Örebro Tjejjour och Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd. Under tio dagar har tio olika inlägg gjorts som lyfte fakta som belyser flickors utsatta situation i samhället.


2018-09-19, Karlskoga Tidning

Under Pell Uno Larssons föreläsning talades det om Sveriges HBTQI-historia samt hur dagens fördomar och normer leder till att det finns en kamp än idag. Föreläsningen var den första i serien ”HBTQI – kunskap, porträtt och kamp” som Örebro Rättighetscenter arrangerar i samarbete med ABF Örebro län och Karlskoga bibliotek. Karlskoga tidning uppmärksammade föreläsningen med en artikel.


2018-08-31, Metro – Politiker tar ställning mot islamofobin under valrörelsen

Tillsammans med sju andra antidiskrimineringsbyråer har Rättighetscenter skrivit en debattartikel om hur muslimers rättigheter inskränks i dagens Sverige.


2018-07-30, Svenska dagbladet – ”Svårt att få hjälp för den som diskriminerats”

Rättighetscenter har tillsammans med de andra antidiskrimineringsbyråerna i Sverige skrivit en debattartikel, publicerad i Svenska dagbladet, om svårigheterna med att tillgodose individens rätt till upprättelse vid diskriminering.


2018-05-16, Örebroar´n

I samband med att Rättighetscenter fått beviljat TIA-bidrag från Länsstyrelsen publicerades en artikel om det i Örebroar´n.


2018-05-07, P4 Örebro

I samband med en granskning som P4 Örebro gjort kring bostadsdiskriminering i Örebro intervjuades verksamhetsansvarig Petra Elb och juridiskt ansvarig Admela Tafro om Rättighetscenters verksamhet och hur vi ser på bostadsdiskrimineringen i Sverige.


2018-05-06, Svt Nyheter – Mer pengar för att utbilda asylsökande om rättigheter

Svt Nyheter uppmärksammade att Rättighetscenter fått beviljat TIA-bidrag från Länsstyrelsen.


2018-05-03, Nerikes Allehanda – Nytt projekt för asylsökande ska ge kunskapslyft: ”Viktigt att känna till sina rättigheter”

Nerikes Allehanda uppmärksammade att Rättighetscenter fått beviljat TIA-bidrag från Länsstyrelsen.


2018-03-01, Nerikes Allehanda – 1 mars – Internationella dagen mot diskriminering: Slå vakt om dina rättigheter

I samband med den internationella dagen mot diskriminering publicerades debattartikeln ”Slå vakt om dina rättigheter” i Nerikes Allehanda.


2018-02-28, Örebroar´n

Den 28 februari publicerades debattartikeln ”Den som blir diskriminerad har rätt till upprättelse” skriven av vår praktikant Sanna Wedding.


2018-02-21, Karlskoga tidning

I samband med Rättighetscenters biblioteksbesök på Karlskoga bibliotek publicerades en artikel i Karlskoga tidning.


2018-02-18, Nerikes Allehanda – Förening informerar på Kumla bibliotek om diskriminering

Nerikes Allehanda uppmärksammade Rättighetscenters biblioteksbesök på Kumla bibliotek.


2018-02, Karlskoga tidning

Inför Rättighetscenters biblioteksbesök på Karlskoga bibliotek  publicerade Karlskoga tidning en artikel om Rättighetscenters rådgivningsverksamhet och vem som kan vända sig till oss för råd och stöd.


2018-01-25, Kävesta folkhögskola – Örebro rättighetscenter föreläste om diskriminering

Efter att verksamhetsansvarig hållit i en föreläsning om diskriminering på Kävesta folkhögskola uppmärksammades det i en artikel på deras hemsida.


2018-01-17, Örebroar´n

I samband med att Rättighetscenter fått ökat bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppmärksammades det i Örebroar´n


2018-01-10 Örebroar´n

Den 10 januari publicerades debattartikeln ”Alla barn har rättigheter” som vår praktikant Hanna Isaksson skrivit.


2017-12-21, ETC Örebro – Debatt: Kvinnors röster måste också höras!

ETC Örebro publicerade debattartikel ”Kvinnors röster måste också höras” som vår praktikant Julia Leanderson skrivit.


2017-11-26, Nerikes Allehanda – Sexuella trakasserier har ökat senaste två åren: ”Alltid den utsatta som avgör”

I samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor och en temadag kring sexuella trakasserier som arrangerades med RFSU Örebro och Örebro tjejjour intervjuades juridiskt ansvarig om diskrimineringslagens skydd mot sexuella trakasserier.


2017-11-24, Svt Nyheter – Tjejjour håller föreläsning om sexuella trakasserier

I samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor och en temadag kring sexuella trakasserier som arrangerades med RFSU Örebro och Örebro tjejjour publicerades en artikel om evenemanget på Svt Nyheters hemsida.


2017-11-20, Nerikes Allehanda – ”Flirt eller sexuella trakasserier?” – temadag på lördag i Örebro efter #metoo

NA skriver om vårt event ”Flirt eller sexuella trakasserier?” inför att det sker den 25 november.


2017-08-16, Örebroar´n

Den 16 augusti 2017 publicerade Örebroar’n ett porträtt av Rättighetscenters verksamhetsansvariga Petra Elb.


2017-09-24, Sydnärkenytt – Rådgivning till den diskriminerade

Artikel om Rättighetscenters biblioteksbesök publicerades i Sydnärkenytt 2017-09-24.


2017-07-29, Knytpunkt Örebro – Manifestation mot organiserad rasism

Knytpunkt Örebro uppmärksammade Rättighetscenters manifestation mot organiserad rasism.


2017-07-27, Nerikes Allehanda

I samband med Rättighetscenters manifestation mot organiserad rasism uppmärksammade Nerikes Allehanda det med artiklar både dagen innan och dagen efter manifestationen.


2017-03-24 Activa – Två ESF-projekt samordnade föreläsning om horisontella principer

Den 24 mars 2017 skrev Activa en artikel om Rättighetscenters utbildning för Actívas två ESF-projekt Lärling/Jobb i sikte och Active Mobility.


2016-12-12, ETC Örebro – Skolans skyldighet att agera vid kränkande behandling

Debattinlägget ”Skolans skyldighet att agera vid kränkande behandling” publicerades i ETC Örebro. Artikeln är skriven av vår praktikant Jenny Gustavsson.


2016-12-06, Landets fria – Skolan måste agera vid mobbning

Debattinlägget ”Skolan måste agera vid mobbning” publicerades i Landets Fria 2016-12-06. Artikeln är skriven av vår praktikant Jenny Gustavsson.

Artikeln publicerades även i ETC Örebro 2016-12-12


2016-10-20, Landets fria – Psykisk ohälsa hos normbrytare – vem tar ansvar?

Vår praktikant Jenny Gustavsson har skrivit debattinlägget ”Psykisk ohälsa hos normbrytare – vem tar ansvar?” som publicerades i Landets fria.


2016-08-19, ETC Örebro – Kan alla bilda familj på ett rättsligt säkert sätt?

I samband med Örebro Pride och Erik Mägis föreläsning om ”Familjejuridik för hbtq-personer” publicerades en debattartikel i ETC Örebro skriven av tf. verksamhetsansvarig Petra Elb.

Debattartikeln publicerades även i Nerikes Allehanda 2016-08-19


2016-08-08, Nerikes Allehanda – Ship to Gaza i Vivalla – fast med husvagn

I samband med Ship to Gaza – Swedens besök i Örebro uppmärksammade Nerikes Allehanda evenemanget där Örebro Rättighetscenter deltog.


2016-08-05, Nerikes Allehanda – Feminismen är inte ett västerländskt fenomen

I samband med Ship to Gaza – Swedens besök i Örebro publicerades en debattartikel i Nerikes Allehanda skriven av, bland andra, vår ordförande Nadja Awad.


2016-05-17, Nerikes Allehanda – HBTQ-rättigheter uppmärksammas i Örebro

I samband med internationella dagen mot homo- trans.- och bifobi
uppmärksammade Nerikes Allehanda Örebro Rättighetscenters föreläsning med Malinda Flodman på temat bisexualitet.


2015-11-24, Aftonbladet Debatt – Satsningarna räcker inte, Bah Kuhnke

Slutreplik till den debattartikel som publicerades på Aftonbladet Debatt 13/11 2015, där vi som en utav 53 organisationer kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem.


2015-11-13, Aftonbladet Debatt – Erkänn rasismen – och bekämpa den

Vi är en utav 53 organisationer som undertecknat en debattartikel där vi kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem. Vi vill att regeringen och de politiska partierna utvecklar ett åtgärdsproblem för hur rasismen ska bekämpas i Sverige.


2015-10-09, ETC Bergslagen – Arv från transatlantiska slavhandeln orsakar en strukturell diskriminering

På den nationella minnesdagen för Sveriges avskaffande av en transatlantiska slavhandeln, publicerade ETC Bergslagen vår praktikant Camilla Bergströms debattartikel i syfte att uppmärksamma dagen.


2015-09-20, SVT Nyheter Örebro – tar sig inte upp på scenen för att få tillgänglighetspris

I samband med prisutdelningen i ROTA’s Tillgänglighetskampen uppmärksammades den bristande tillgängligheten i Örebro kommun.


2015-09-17, Kultwatch – Tal för en värld bortom Europas murar

Läs talet som vår ordförande Nadja Awad höll på demonstrationen mot Europas murar och den inhumana flyktingpolitiken den 13 september i Örebro.


2015-04-21, ETC Örebro – Mänskliga rättigheter, för vem?

Vår praktikant Petra Elb har publicerat en debattartikel i ETC Örebro där hon påtalar vikten av att även romer måste få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.


2015-04-02, P4 Örebro – Volontärer ska hjälpa till att bekämpa diskriminering

Sveriges Radio intervjuade Nadia Abdellah och Nadja Awad om Örebro Rättighetscenters volontärverksamhet.


2015-03-13, Internationalen

Nadja Awad var en av deltagarna i paneldebatten ”Den svenska feminismen och islamofobin” som tidskriften Bang anordnade på Kulturhuset i Stockholm den 8 mars.


2015-03-13, ETC Örebro – Trots över 100 år av kamp sätts mannen fortfarande på en piedestal

Vår praktikant Petra Elb har publicerat en debattartikel i ETC Örebro där hon påtalar vikten av att fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter.


2015-02-10, Nerikes Allehanda – SAIK – en viktig länk för samhällsfrågorna

Läs om vår volontär Ahmed Abdis viktiga arbete för integration i dagens NA.