2023-04-28, Dagens Nyheter – SD har inte begripit diskrimineringslagen

Tillsammans med flera andra antidiskrimineringsbyråer reder vi ut missförstånd kring diskriminering och lyfter varför det är viktigt att antidiskrimineringsbyråernas verksamhet finns.

Debattartikeln hittar ni här


 

2023-04-18, Dagens Samhälle – Diskrimineringslagen behöver utvidgas

Tillsammans med Diskrimineringsombudmannen och alla antidiskrimineringsbyråer lyfter vi behovet av att utvidga diskrimineringslagen till att även omfatta myndigheters åtgärder – eller underlåtenhet att vidta åtgärder – i förhållande till allmänheten.

Debattartikeln hittar ni här


2023-03-08, Nerikes Allehanda – Med lagen som verktyg mot sexuella trakasserier

Till internationella kvinnodagen fick vi en debattartikel publicerad i NA där vi lyfte lagens skydd mot sexuella trakasserier.

Artikeln är låst och går att hitta här


2022-11-07, Nerikes Allehanda – Aldrig mer!

Inför Kristallnatten skrev vi tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer under en insändare för att uppmärksamma dagen.

Insändaren är låst och går att hitta här


2022-11-04, Altinget- 15 antidiskrimineringsbyråer: Regeringen undergräver rättssäkerheten

Tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer har vi skrivit under en debattartikel där vi uppmanar regeringen att värna om icke-diskriminering.

Debattartikeln hittar ni här


2022-08-25, Nerikes Allehanda – Efter pandemin – Nu är Nerike Pride tillbaka

NA skriver en kort artikel om att det snart är Nerike Pride, vilket vi är medarrangör till, tillsammans med RFSL Örebro och ABF Örebro län.

Artikeln är låst och går att hitta här


2022-05-14, Nerikes Allehanda – Anmäl kränkningar inom förskolan

Vi svarar på insändaren Kränkningar i förskolan lämnas utan åtgärd med en insändare som uppmanar till att anmäla kränkningar i förskolan.

Insändaren är låst och går att hitta här


2022-03-07, Nerikes Allehanda – Då är Prideparaden tillbaka

NA intervjuar RFSL Örebros ordförande Katrin Lidberg om Nerike Pride som vi är med och arrangerar.

Artikeln är låst och går att hitta här


2022-01-11, Örebro Rättighetscenter vill prisa Rättighetskämpar i länet

Pressmeddelande om att vi tar in nomineringar till Rättighetsrosen

mynewsdesk
Örebro Nyheter
Karlskoga Tidning. Kuriren.


2021-12-05, Dagens Arena – Följ lagarna och förändra skolan!

Dagens Arena publicerar en debattartikel underskriven av oss och 16 andra antidiskrimineringsbyråer i Sverige på temat att politiker och kommuner behöver förbättra skolmiljön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Artikeln hittar ni här


2021-12-05, Nerikes Allehanda – Du kan få hjälp om du diskrimineras

Vi svarar på en insändaren ”Handikappad nekad servering, NA den 24 november.” med ett svar om att ”Du kan få hjälp om du diskrimineras”.

Insändaren är låst och går att hitta här


2021-10-19, Nerikes Allehanda – Civilsamhället en garant för mänskliga rättigheter och demokrati i Örebro län

Tillsammans med andra civilsamhällesaktörer i Örebro har Rättighetscenter skrivit under en insändare om civilsamhället som en garant för mänskliga rättigheter och demokrati i Örebro län.

Läs insändaren här


2021-10-18, Länsposten – En vecka för mänskliga rättigheter

Länsposten skriver om Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro.

Läs artikeln här


2021-10-15, Nerikes Allehanda – Fyra år sedan #metoo: Det är dags för arbetsgivare att fullgöra sin lagstadgad skyldighet!

Nerikes Allehanda publicerar vår debattartikel ”Fyra år sedan #metoo: Det är dags för arbetsgivare att fullgöra sin lagstadgad skyldighet!”

Läs debattartikeln här


2021-09-05, Svenska Dagbladet – Nej till förbud mot rasistiska organisationer

Tillsammans med andra antidiskrimineringsbyråer och civilsamhällesaktörer har Rättighetscenter skrivit under en debattartikel där vi förklarar varför vi avstyrker förslaget om förbud för rasistiska organisationer.

Läs artikeln här


2021-08-27, SVT Örebro – Årets Nerike Pride blandar fysiska och digitala möten

SVT Örebro gjorde en intervju inför Nerike Pride med RFSL Örebro och Örebro Rättighetscenter. Arrangörer av Nerike Pride är RFSL Örebro, Örebro Rättighetscenter och ABF Örebro län.

Du hittar intervjun i denna länk


2021-06-15, Nerikes Allehanda – Stöd till etniska föreningar värdefulla för att fungerande samhälle

Nerikes Allehanda publicerar vår insändare ”Stöd till etniska föreningar värdefulla för att fungerande samhälle” som vi skrev som ett svar på en insändaren SD: Slopa bidrag till etniska föreningar.

Läs insändaren här


2021-04-23, Altinget – Antidiskrimineringsbyråer positiva till DOs nya inriktining

Altinget publicerar en artikel där de intervjuat personer från olika antidiskrimineringsbyråer, bland annat Örebro Rättighetscenter, om vår syn på DOs nya inriktning.

Läs artikeln här


2021-04-17, Nerikes Allehanda – Vem drar gränsen och tar ansvar för sexuella trakasserier i skolan?

Nerikes Allehanda publicerar vår debattartikel ”Vem drar gränsen och tar ansvar för sexuella trakasserier i skolan?”.

Läs insändaren här


2020-08-20, Nerikes Allehanda – Nerike Pride skjuter upp paraden – i år blir festivalen digital: ”Blir ändå en plats för hbtq-personer att samlas”

Nerikes Allehanda skrev en artikel om Nerike Pride inför den  digitala festivalen som ägde rum den 22 augusti och arrangerades av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.

Artikeln fanns publicerad i papperstidningen men finns även som låst artikel här:


2019-08-25, SVT Örebro – Arrangörerna nöjda med årets upplaga av Nerike Pride

SVT Örebro besökte Nerike Pride som ägde rum den 24 augusti och arrangerades av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.

Du hittar artikeln här:


2019-08-24, Nerikes Allehanda

Nerikes Allehanda skriver i sin papperstidning om vad som ska hända under dagen på Nerike Pride som anordnas av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.


2019-08-23, SVT Örebro & Karlskoga tidning 

SVT Örebro och Karlskoga tidning uppmärksammar Nerike Pride som arrangeras av Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län.

Här kan du läsa artikeln från SVT Örebro

Här kan du läsa notisen i Karlskoga tidning


2019-07-10, SVT Örebro

I samband med att Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro och ABF Örebro län gick ut med namnbyte av pridefestivalen till Nerike Pride uppmärksammades det av SVT Örebro.

Du hittar artikeln här


2019-06-18, Youtube Regeringskansliet

Örebro Rättighetscenter berättar om den konferens om sexuella trakasserier i skolan som anordnades i samarbete med RFSL Örebro och Örebro Tjejjour. Konferensen genomfördes med stöd av ett statsbidrag som Skolverket delade ut för att stärka skolans arbete mot sexuella trakasserier.

Titta på videon här


2019-06-18, Dagens samhälle

Tillsammans med andra antidiskrimineringsbyråer, organisationer och opinionsbildare har Rättighetscenter skrivit en debattartikel om diskrimineringen av samkönade par som flyttar till Sverige.

Läs artikeln här


2019-06-03, SVT Örebro & Örebrokuriren

SVT Örebro och Örebrokuriren uppmärksammar att Örebro Rättighetscenter tillsammans med RFSL Örebro och ABF Örebro län kommer arrangera Pride under 2019.

Läs artikeln från SVT Örebro här

Läs artikeln från Örebrokuriren här


2019-04-19, Karlskoga tidning

Inför Rättighetscenters studiecirkel om HBTQI, samhällsnormer, diskriminering och språk i Karlskoga skrev Karlskoga tidning en artikel om cirkeln.

Läs artikeln här


2019-02-19, Karlskoga tidning

Inför Rättighetscenters biblioteksbesök på Karlskoga bibliotek skrev Karlskoga tidning en artikel om besöket.

Artikeln hittar du här


2018-10-25, P4 Örebro

Under Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro intervjuades verksamhetsansvarig Petra Elb i P4 Örebro om den kunskapskonferens om antirasistiskt arbete som Rättighetscenter arrangerade under dagarna.

Intervjun hittar du här


2018-10-15, Sydnärke Nytt

Sydnärke Nytt uppmärksammade Rättighetscenters biblioteksbesök i Laxå.

Läs artikeln här


2018-10-15, Nerikes Allehanda

Inför Mänskliga rättighetsdagar i Örebro, där Rättighetscenter sitter med i projektgruppen, uppmärksammade Nerikes Allehanda evenemanget genom en intervju med verksamhetsansvarig Petra Elb.

Artikeln hittar du här


2018-10-11, Svt Nyheter

I samband med Internationella flickadagen har Örebro Rättighetscenter skapat och genomfört den digitala kampanjen ”Flicka-fakta” tillsammans med Örebro Tjejjour och Svea Kvinnojour i Kumla med omnejd. Under tio dagar har tio olika inlägg gjorts som lyfte fakta som belyser flickors utsatta situation i samhället.

Läs artikeln här


2018-09-19, Karlskoga Tidning

Under Pell Uno Larssons föreläsning talades det om Sveriges HBTQI-historia samt hur dagens fördomar och normer leder till att det finns en kamp än idag. Föreläsningen var den första i serien ”HBTQI – kunskap, porträtt och kamp” som Örebro Rättighetscenter arrangerar i samarbete med ABF Örebro län och Karlskoga bibliotek. Karlskoga tidning uppmärksammade föreläsningen med en artikel.


2018-08-31, Metro

Tillsammans med sju andra antidiskrimineringsbyråer har Rättighetscenter skrivit en debattartikel om hur muslimers rättigheter inskränks i dagens Sverige.

Läs artikeln här


2018-07-30, Svenska dagbladet

Rättighetscenter har tillsammans med de andra antidiskrimineringsbyråerna i Sverige skrivit en debattartikel, publicerad i Svenska dagbladet, om svårigheterna med att tillgodose individens rätt till upprättelse vid diskriminering.

Läs artikeln här


2018-05-16, Örebroar´n

I samband med att Rättighetscenter fått beviljat TIA-bidrag från Länsstyrelsen publicerades en artikel om det i Örebroar´n.

Läs artikeln här


2018-05-07, P4 Örebro

I samband med en granskning som P4 Örebro gjort kring bostadsdiskriminering i Örebro intervjuades verksamhetsansvarig Petra Elb och juridiskt ansvarig Admela Tafro om Rättighetscenters verksamhet och hur vi ser på bostadsdiskrimineringen i Sverige.


2018-05-06, Svt Nyheter

Svt Nyheter uppmärksammade att Rättighetscenter fått beviljat TIA-bidrag från Länsstyrelsen.

Läs artikeln här


2018-05-03, Nerikes Allehanda

Nerikes Allehanda uppmärksammade att Rättighetscenter fått beviljat TIA-bidrag från Länsstyrelsen.

Läs artikeln här


2018-03-01, Nerikes Allehanda

I samband med den internationella dagen mot diskriminering publicerades debattartikeln ”Slå vakt om dina rättigheter” i Nerikes Allehanda.

Läs debattartikeln här


2018-02-28, Örebroar´n

Den 28 februari publicerades debattartikeln ”Den som blir diskriminerad har rätt till upprättelse” skriven av vår praktikant Sanna Wedding.

Läs debattartikeln här


2018-02-21, Karlskoga tidning

I samband med Rättighetscenters biblioteksbesök på Karlskoga bibliotek publicerades en artikel i Karlskoga tidning.


2018-02-18, Nerikes Allehanda

Nerikes Allehanda uppmärksammade Rättighetscenters biblioteksbesök på Kumla bibliotek.

Läs artikeln här


2018-02, Karlskoga tidning

Inför Rättighetscenters biblioteksbesök på Karlskoga bibliotek  publicerade Karlskoga tidning en artikel om Rättighetscenters rådgivningsverksamhet och vem som kan vända sig till oss för råd och stöd.


2018-01-25, Kävesta folkhögskola

Efter att verksamhetsansvarig Petra Elb hållt i en föreläsning om diskriminering på Kävesta folkhögskola uppmärksammades det i en artikel på deras hemsida.

Läs artikeln här


2018-01-17, Örebroar´n

I samband med att Rättighetscenter fått ökat bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppmärksammades det i Örebroar´n

Läs artikeln här


2018-01-10 Örebroar´n

Den 10 januari publicerades debattartikeln ”Alla barn har rättigheter” som vår praktikant Hanna Isaksson skrivit.

Läs debattartikeln här


2017-12-21, ETC Örebro

ETC Örebro publicerade debattartikel ”Kvinnors röster måste också höras” som vår praktikant Julia Leanderson skrivit.

Läs debattartikeln här


2017-11-26, Nerikes Allehanda

I samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor och en temadag kring sexuella trakasserier som arrangerades med RFSU Örebro och Örebro tjejjour intervjuades juridiskt ansvarig Admela Tafro om diskrimineringslagens skydd mot sexuella trakasserier.

Läs artikeln här


2017-11-24, Svt Nyheter

I samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor och en temadag kring sexuella trakasserier som arrangerades med RFSU Örebro och Örebro tjejjour publicerades en artikel om evenemanget på Svt Nyheters hemsida.

Läs artikeln här


2017-11-20, Nerikes Allehanda – ”Flirt eller sexuella trakasserier?” – temadag på lördag i Örebro efter #metoo

NA skriver om vårt event ”Flirt eller sexuella trakasserier?” inför att det sker den 25 november.

Läs artikeln här


2017-08-16, Örebroar´n

Den 16 augusti 2017 publicerade Örebroar’n ett porträtt av Rättighetscenters verksamhetsansvariga Petra Elb.

Läs artikeln här


2017-09-24, Sydnärkenytt

Artikel om Rättighetscenters biblioteksbesök publicerades i Sydnärkenytt 2017-09-24.

Läs artikeln här


2017-07-29, Knytpunkt Örebro

Knytpunkt Örebro uppmärksammade Rättighetscenters manifestation mot organiserad rasism.

Läs artikeln här


2017-07-27, Nerikes Allehanda

I samband med Rättighetscenters manifestation mot organiserad rasism uppmärksammade Nerikes Allehanda det med artiklar både dagen innan och dagen efter manifestationen.


2017-03-24 Activa

Den 24 mars 2017 skrev Activa en artikel om Rättighetscenters utbildning för Actívas två ESF-projekt Lärling/Jobb i sikte och Active Mobility.

Läs artikeln här


2016-12-06, Landets fria

Debattinlägget ”Skolan måste agera vid mobbning” publicerades i Landets Fria 2016-12-06. Artikeln är skriven av vår praktikant Jenny Gustavsson.

Läs artikeln här

Artikeln publicerades även i ETC Örebro 2016-12-12


2016-10-20, Landets fria

Vår praktikant Jenny Gustavsson har skrivit debattinlägget ”Psykisk ohälsa hos normbrytare – vem tar ansvar?” som publicerades i Landets fria.

Läs artikeln här


2016-08-19, ETC Örebro

I samband med Örebro Pride och Erik Mägis föreläsning om ”Familjejuridik för hbtq-personer” publicerades en debattartikel i ETC Örebro skriven av tf. verksamhetsansvarig Petra Elb.

Läs artikeln här

Debattartikeln publicerades även i Nerikes Allehanda 2016-08-19


2016-08-08, Nerikes Allehanda

I samband med Ship to Gaza – Swedens besök i Örebro uppmärksammade Nerikes Allehanda evenemanget där Örebro Rättighetscenter deltog.

Läs artikeln här


2016-08-05, Nerikes Allehanda

I samband med Ship to Gaza – Swedens besök i Örebro publicerades en debattartikel i Nerikes Allehanda skriven av, bland andra, vår ordförande Nadja Awad.

Läs debattartikeln här


2016-05-17, Nerikes Allehanda

I samband med internationella dagen mot homo- trans.- och bifobi
uppmärksammade Nerikes Allehanda Örebro Rättighetscenters föreläsning med Malinda Flodman på temat bisexualitet.

Läs artikelns här


2015-11-24, Aftonbladet Debatt

Slutreplik till den debattartikel som publicerades på Aftonbladet Debatt 13/11 2015, där vi som en utav 53 organisationer kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem.

Läs debattartikeln här


2015-11-13, Aftonbladet Debatt

Vi är en utav 53 organisationer som undertecknat en debattartikel där vi kräver att rasismen erkänns som ett samhällsproblem. Vi vill att regeringen och de politiska partierna utvecklar ett åtgärdsproblem för hur rasismen ska bekämpas i Sverige.

Läs debattartikeln här


2015-10-09, ETC Bergslagen

På den nationella minnesdagen för Sveriges avskaffande av en transatlantiska slavhandeln, publicerade ETC Bergslagen vår praktikant Camilla Bergströms debattartikel i syfte att uppmärksamma dagen.

Läs debattartikeln här


2015-09-20, SVT Nyheter Örebro

I samband med prisutdelningen i ROTA’s Tillgänglighetskampen uppmärksammades den bristande tillgängligheten i Örebro kommun.

Se inslaget här


2015-09-17, Kultwatch

Läs talet som vår ordförande Nadja Awad höll på demonstrationen mot Europas murar och den inhumana flyktingpolitiken den 13 september i Örebro.

Läs talet här


2015-04-21, ETC Örebro

Vår praktikant Petra Elb har publicerat en debattartikel i ETC Örebro där hon påtalar vikten av att även romer måste få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Läs debattartikeln här


2015-04-02, P4 Örebro

Sveriges Radio intervjuade Nadia Abdellah och Nadja Awad om Örebro Rättighetscenters volontärverksamhet.

Lyssna på inslaget här


2015-03-13, Internationalen

Nadja Awad var en av deltagarna i paneldebatten ”Den svenska feminismen och islamofobin” som tidskriften Bang anordnade på Kulturhuset i Stockholm den 8 mars.


2015-03-13, ETC Örebro

Vår praktikant Petra Elb har publicerat en debattartikel i ETC Örebro där hon påtalar vikten av att fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter.

Läs debattartikeln här


2015-02-10, Nerikes Allehanda

Läs om vår volontär Ahmed Abdis viktiga arbete för integration i dagens NA.

Läs artikeln här