Gymnasieelever

Örebro Rättighetscenter har en rad olika aktiviteter och utbildningsmaterial att erbjuda elever kostnadsfritt. Allt material är framtaget i syfte att göra det enkelt för både lärare och elever att utbilda och lära sig om diskriminering och normer. Utöver utbudet nedan erbjuder vi skräddarsydda utbildningar, workshops och metoder utifrån era behov, till förmånligt pris. Riktat till skolpersonal erbjuder vi utbildningspaketet Kunskap och Kapacitet.

Alla utbildningar kan genomföras på er skola eller i våra lokaler i Föreningarnas hus, Örebro. En fördel med att ni kommer till oss är att vi kan visa er vårt kontor, så att eleverna känner till vart vi befinner oss om de behöver söka rådgivning.

En rollup-utställning med fokus på diskrimineringsgrunderna. Utställningen innehåller sju rollups med fakta om varje diskrimineringsgrund samt ett 60-tal övningsfrågor till eleverna. Med utställningen medföljer också en lärarhandledning och en fördjupningsdel –Vill du veta mer? . Utställningen är kostnadsfri och kan lånas i 1-2 veckor. För mer information om utställningen besök: https://rattighetscenter.se/rollup-utstallning/

En elevworkshop om normer och makt, där vi fördjupar oss i hur diskriminering uppstår. Inför detta pass erbjuds berörda lärare ett pass där vi går igenom elevworkshopens innehåll, lärarens roll under passet samt hur skolan kan jobba vidare. Syftet med lärarpasset är att skapa goda förutsättningar för en givande workshop med eleverna.

Vadå diskriminering? Finns också som en digital utbildning om diskrimineringslagen. Det här är ett material som vi tagit fram för att du som lärare själv ska kunna genomföra undervisning om diskriminering. Materialet innehåller en inspelad föreläsning, instuderingsfrågor och reflektionsfrågor. Dessutom medföljer en lärarhandledning som underlättar för dig att planera och genomföra lektionen. Eleverna får kunskap om diskrimineringslagen, varför en kan bli diskriminerad, av vem, på vilket sätt, på vilka platser samt var en kan vända sig om en blivit utsatt. Eleverna får dessutom reflektera kring normers relation till diskriminering.

Rättighetscirkeln har ett studiecirkelformat med fyra träffar. Syftet med Rättighetscirkeln är att få kunskap om, och möjlighet att diskutera, normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Till materialet medföljer en lärarhandledning med övningar att genomföra mellan träffarna. Målgruppen är elever som är nya i Sverige, men materialet går också att anpassa till andra målgrupper. Cirkeln erbjuds till ett förmånligt pris.

Högstadieelever

Örebro Rättighetscenter har en rad olika aktiviteter och utbildningsmaterial att erbjuda elever kostnadsfritt. Allt material är framtaget i syfte att göra det enkelt för både lärare och elever att utbilda och lära sig om diskriminering och normer. Utöver utbudet nedan erbjuder vi skräddarsydda utbildningar, workshops och metoder utifrån era behov, till förmånligt pris. Vi har även ett utbildningspaket riktat till skolpersonal.
Alla utbildningar kan genomföras på er skola eller i våra lokaler i Föreningarnas hus, Örebro. En fördel med att ni kommer till oss är att vi kan visa er vårt kontor, så att eleverna känner till vart vi befinner oss om de behöver söka rådgivning.

Paketet innehåller en föreläsning som genomförs av oss. Eleverna får grundläggande kännedom om diskriminering, varför en kan bli diskriminerad, av vem, på vilket sätt, på vilka platser samt var en kan vända sig om en blivit utsatt. Eleverna får dessutom öva på att känna igen diskriminering och diskutera tillsammans om hur och vad en kan göra när en orättvis behandling sker mot en själv eller någon i sin närhet. Utbildningen kan även erbjudas på lättare svenska.
Vi utgår ifrån materialet Rätt åt dig! Vilket gör att ni kan fortsätta undervisningen utifrån detta material, med bland annat fler övningsexempel, efter vårt pass. 

Studenter

Vi erbjuder även utbildningar för studenter. I dagsläget genomför vi en återkommande föreläsning på socionomprogrammet under studenternas första termin, om normer, makt och diskriminering.

Vi har ett löpande samarbete med Örebro universitets socionomprogram. Varje termin föreläser vi för programmets studenter under deras första termin. Vi deltar även vid programmets utvecklingsråd samt brukar- och etikdagar. 

Temat på föreläsningen är normer, makt och diskriminering som en del av deras sociologikurs. Vi pratar om strukturell diskriminering, institutionell diskriminering i relation till sin professionella roll och hur fördomar skapas och reproduceras. 

Vi diskuterar ett diskrimineringsfall där en socialsekreterare diskriminerat en förälder, och reflekterar kring att det lätt kan bli fel och hur viktigt det är att pågående reflektera kring sitt bemötande och vara medveten om hur normer påverkar oss i vår yrkesroll. Vi lyfter också perspektivet att det inte handlar om att peka ut enskilda yrkesutövare utan att förstå vilka mekanismer på de olika samhällsnivåerna som bidrar till att diskriminering kan ske. Studenterna bidrar med egna tankar såsom exempelvis att utredningar inför bland annat omhändertagande av barn måste ske mer rättssäkert utifrån beprövade metoder, för att undvika att bedömningarna görs med källa ”magkänsla”.

”Vi är positiva till att socionomstudenter får denna kunskap med sig tidigt i sin utbildning, det är ett viktigt perspektiv att ha med sig i sin yrkesroll. Vi föreläser gärna för studenter inom andra yrkeskategorier, såsom inom exempelvis lärarprogrammet och offentlig förvaltning och ledarskap”, säger Malin, utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter.

“Under den första terminen på socionomprogrammet lär sig studenterna om hur samhällsstrukturer påverkar människors livsvillkor och som en del av detta behandlas olika sociologiska perspektiv och begrepp. I denna undervisning fyller Rättighetscenter en viktig funktion genom sin föreläsning där den sociologiska förståelsen för makt kopplas samman med kunskaper om diskriminering”, säger Robert Lindahl, universitetslektor i socialt arbete, programansvarig för socionomprogrammet. 

På vilket sätt bidrar förståelse för diskriminering till studenternas fortsatta kunskapsutveckling under utbildningen?  

“Förståelsen för diskriminering går hand i hand med behovet att, som socionomstudent, kunna förstå och analysera strukturella dimensioner i sociala problem, social orättvisa och social utsatthet. Kunskaper om diskriminering kopplas även tydligt samman med socionomstudenters socialrättsliga färdigheter” säger Robert.

Olika yrkesprofessionsprogram, såsom lärar-, psykolog-, och läkarprogrammen.

Juridik

Statskunskap

Pedagogik

Sociologi

Ta reda på mer genom att maila utbildning@rattighetscenter.se