Baši amende Örebro Rättighetscenter tano jekh lokalno antidiskriminaciakoro biro so kjerela buti te sprečinel i diskriminacia.

Örebro Rättighetscenter

  • Ponudinela biplatimi pravno pomoč tuke so sian diskrimirimo
  • Kjerela buti te sprečinel i diskriminacia buvljaripaja informacie hem džanipe sar okolenge so reskirinena te oven izložime teli diskriminacia hem okolenge so reskirinena te izložinen averen ko akava
  • Kjerela buti te stvorinel javno mislibe maškar o pučiba keda kjerelape lafi bašo manušikane hakia/pravia

Kanuni protiv diskriminacia
O kanuni protiv i diskriminacia zaštitinela tut protiv i diskriminacia ki tli buti, ki škola, ko butikia hem ko but avera važno društvoskere thana.

Zaštitime diskrimiribaskere osnove:

  • Etnikani pripadnost
  • Religia ja aver verakoro mislibe
  • Funkcialnikano tiknipe
  • Rodi
  • Polno identiteti ja polno izraz
  • Seksualnikano narav
  • Berša