Kim jesteśmy?

Örebro Rättighetscenter jest to religijnie i politycznie niezależne stowarzyszenie, które prowadzi agencję antydyskryminacyjną. Pracujemy na rzecz równych praw i dyskryminacji przez:

  • Udzielanie bezpłatnych porad prawnych i pomocy ludziom, którzy czują się dyskryminowani i traktowani niesprawiedliwie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy i nie podlegamy zasadom publicznego dostępu do oficjalnych rejestrów.
  • Rozpowszechnianie informacji i edukacja na temat dyskryminacji i ustawodawstwa dyskryminacji osób dyskryminowanych lub narażonych na takie ryzyko.
  • Uświadamianie opinii publicznej na kwestie dyskryminacji.

Ustawa O Dyskryminacji

Nasza praca opiera się głównie na ustawie o dyskryminacji. Ustawa ta chroni przed dyskryminowaniem w pracy, w szkole, w sklepach i przy kupnie lub wynajęciu mieszkania. Ustawa ma zastosowanie również w wielu innych ważnych dziedzinach życia społecznego, takich jak ochrona zdrowia, usług socjalnych i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa zakazuje dyskryminacji, molestowania i represji. Każdy, kto jest odpowiedzialny za dyskryminację może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Istnieje siedem podstawowych rodzajów dyskryminacji chronionych prawem:

  • Pochodzenie
  • Religia lub światopogląd
  • Inwalidztwo, niepełnosprawność
  • Płeć
  • Przynależność narodowa
  • Orientacja seksualna
  • Wiek

Skontaktuj się z nami

Nasze biuro mieści się w Slottsgatan 13A w Örebro.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9.00 do 16.00.

Zalecamy, aby zarezerwować spotkanie.

Jeśli masz pytania pisz na adres: info@rattighetscenter.se lub dzwoń: tel. 019-18 40 18