Vi har lång erfarenhet av att samtala med nyanlända om diskriminering utifrån perspektivet mänskliga rättigheter. Vi kan erbjuda en rad olika insatser riktade till denna målgrupp. I dagsläget har vi två insatser framtagna – en utbildning och en studiecirkel.

Utbildningen innehåller information om vad diskriminering innebär enligt diskrimineringslagen, med möjlighet att omsätta kunskapen genom reflektion och diskussion kring konkreta diskrimineringsfall. Deltagarna får även kunskap om vad de ska tänka på och kan göra om de blir utsatta för någon form av orättvis behandling samt hur det går till när en vänder sig till oss för råd och stöd.

Rättighetscirkeln är en studiecirkel som består av fyra träffar. Cirkeln riktar sig till personer som är nya i Sverige. Varje träff är två timmar och syftar till att öka kunskap och skapa diskussion kring normer, mänskliga rättigheter och diskriminering.

Till träffarna finns informationsmaterial som är skrivet på lättläst svenska och översatt till arabiska, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, tigrinja och ukrainska.

Vi erbjuder även våra övriga utbildningar, anpassat till gruppens språknivå.

Ta reda på mer genom att maila utbildning@rattighetscenter.se