Läs berättelser från tidigare praktikanter

Jag har som en del av min utbildning på juristprogrammet haft praktik vid Örebro Rättighetscenter. Mina arbetsuppgifter har inkluderat ett brett spektrum av uppgifter inom ramen för antidiskrimineringsarbete. Jag har fått delta i ärendens beredande genom att delta i personlig kontakt med klienten, fört protokoll vid klientmöten, upprättat rättsutredningar. Ärendehanteringen har inneburit alltifrån att ge juridisk rådgivning kring vilka rättigheter personen har, till att hjälpa till att anmäla ärendet till instanser som Diskrimineringsombudsmannen såväl som Skolinspektionen och överklaga myndighetsbeslut. Jag har fått skriva begäran om yttranden till motpart och fått samla en helhetsbedömning om huruvida det föreligger en diskriminering eller inte i det enskilda fallet. Jag har fortsättningsvis deltagit på mässor, lyft viktiga dagar på sociala medier samt hjälpt till i det förebyggande arbetet genom att hålla i utbildningar på temat om diskrimineringslagen och sexuella trakasserier. Det bästa med praktikplatsen är arbetsmiljön. Alla mina kollegor har varit underbara, hjälpsamma, inkluderande och roliga. Ingen dag är likt den andra och det finns alltid något nytt att lära sig både utifrån lagen och etiken. Sammanfattningsvis går det att konstatera att Örebro Rättighetscenter ger praktikanten förutsättningar att göra en viktig skillnad för andra personer. Jag kan genuint rekommendera Rättis för de som brinner för mänskliga rättigheter.

Jag har under vårterminen 2023 utför min praktik på Örebro rättighetscenter
som en del av mitt program offentlig förvaltning och ledning. Det har varit otroligt intressant att se ÖRC ur ett statsvetenskapligt perspektiv och att få ta del av denna ideella förening. Jag har lärt mig mycket om diskriminering och vikten av att arbeta mot diskriminering på en lokal, regional och nationell nivå.

Jag har verkligen fått chansen att utmana mig själv. Under min praktik har jag
fått engagera mig i alla delar av verksamheten och verkligen vuxit i min yrkesroll. Jag har arbetat främst med föreningens geografiska spridning men jag har även hållit i utbildningar, stått på olika mässor och varit med och planerat större evenemang. Det har varit otroligt givande att få praktisera här och det är väldigt viktigt att få chansen att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiken.

Jag är väldigt tacksam över min tid här. Jag har blivit välkomnad med öppna
armar och har fått chansen att arbeta mycket självständigt tillsammans med ett
underbart gäng. Om du brinner för mänskliga rättigheter och vill ha en meningsfull och
utvecklande praktikplats, tveka inte på att söka hit!

Under min tid här på Örebro Rättighetscenter har jag lärt mig otroligt mycket, mer än vad jag förväntade mig. Som praktikant får du följa med i det dagliga arbetet, i alla delar av verksamheten. Du kommer bland annat få delta i den juridiska delen av verksamheten, där du följer ärendehanteringen från början till slut. Du får möjlighet att hålla i utbildningar om diskrimineringslagen, skriva debattartikel, vara med i olika aktuella projekt och vara en del av verksamhetens utveckling. Du kommer också få möjlighet att följa med på föreläsningar på universitet, ett projekt som heter Rättighetscirkeln, möten med andra aktörer från civilsamhället, planering och samverkan. Ingen dag är den andra lik.

Arbetsgruppen välkomnade mig med öppna armar och jag kände mig trygg i gruppen redan från start. Jag har känt ett tryggt stöd från mina kollegor under hela praktikperioden.

Du kommer även att få en inblick i hur det kan se ut att jobba inom civilsamhället, vilket kan skilja sig ganska mycket från andra arbetsplatser. Jag kommer absolut söka mig mot arbete inom civilsamhället efter min examen, vilket jag inte trodde att jag skulle trivas med så mycket som jag gjort. Rättis har öppnat mina ögon och ett intresse för just arbete inom civilsamhället. Verksamheten skapar en möjlighet och ett forum att träffa helt fantastiska människor som tillsammans brinner för mänskliga rättigheter.

Jag utmanades på en bra och trygg nivå där mina kollegor alltid fanns till om jag behövde ta någon i handen. Om jag skulle beskriva Örebro Rättighetscenter med tre ord skulle det vara otroligt engagemang, trygghet och värme.

Jag har gjort praktik på Örebro Rättighetscenter som en del av min kandidat program i samhällsanalys. Min praktik varade under hela höstterminen 2022.

Under min praktik har jag fått lära mig väldigt mycket olika saker som jag är väldigt tacksam för. Inte bara har jag utvecklats yrkesmässigt men även privat. Mycket att mina kunskaper från min utbildning har kommit till nytta speciellt mina kunskaper om normer. Under min praktik har jag fått prova på att göra många olika saker och fått ta del olika delar av verksamheten.

Jag har fått fördjupade kunskaper i diskrimineringslagen under min tid på Örebro rättighetscenter och hur de appliceras. Jag har även fått mycket värdefulla erfarenheter i ärendehantering som man inte kan få i skolan Jag har både deltagit i utbildningar och själv fått hålla i utbildningar kring diskriminering. Jag har även fått vara ansvarig för projekt. Allt jag har fått göra på Örebro Rättighetscenter har varigt givande och jag har lära så mycket praktiska saker som man sällan får lära sig i skolan.

Jag är mycket tacksam att jag fick göra praktik här! Det är ett mycket engagerat och härligt gäng att arbeta som kämpar för att hjälpa andra. Jag kan verkligen rekommendera denna praktikplats till framtida praktikanter!

Som en del av min utbildning på Örebro Universitet har jag praktiserat på Örebro Rättighetscenter under höstterminen 2021/2022. På Rättighetscenter känner man sig alltid välkommen och uppskattad, och blir snabbt en del av gruppen!

Jag har haft en mycket lärorik tid här. Under min tid på praktiken har jag fått ta del av verksamhetens alla delar som består av att ge juridisk rådgivning, bedriva opinion- och påverkansarbete samt utbilda om diskrimineringslagstiftningen och normer. Jag har fått fördjupa mig i att tillämpa diskrimineringslagstiftningen genom att utreda och handlägga ärenden. Jag har även protokollfört klientmöten och formulerat egna begäran om yttranden. Utöver detta har jag författat debattartikel och deltagit i mässor. Jag har även fått delta i externa seminarium och föreläsningar som andra aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter medverkat i. Dessutom har jag fått möjlighet till att delta i Mänskliga Rättigheter-dagarna i Göteborg där över 80 utställare befann sig. I denna verksamhet får man arbeta med mänskliga rättigheter på riktigt och göra skillnad.

Som praktikant har jag fått arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter med personer som besitter mycket kunskap inom området för diskriminering och mänskliga rättigheter. Här får du viktig handledning som förbereder dig inför kommande arbetsliv. Jag är tacksam för min tid på Örebro Rättighetscenter eftersom mina arbetsuppgifter har bidragit till djupare förståelse och kunskap kring normer och vidgat min kompetens inom diskrimineringsrättsområdet. Vill du ha en utmanande, rolig och utvecklade praktikplats ska du verkligen söka dig till Örebro Rättighetscenter!

Hej!

Jag har genomfört 20 veckor av VFU på Örebro Rättighetscenter som en del av min utbildning på socionomprogrammet vid Örebro Universitet. Dessa 20 veckor har varit fullspäckade med nya erfarenheter och tack vare Örebro Rättighetscenter har jag fått en helt ny inblick i civilsamhällets väsentliga arbete.

Som VFU-student, eller praktikant på Örebro Rättighetscenter har jag deltagit vid utbildningar som berör Diskrimineringslagen, normer och mänskliga rättigheter. Jag har bland annat fått träna på min kommunikativa förmåga framför 60 elever från en gymnasieskola och deltagit i en digital kampanj i syfte för att utbilda individer om flickors särskilda utsatthet. Jag har även fått de del av så kallade Rättighetscirklar där syftet var att utbilda nyanlända om deras rättigheter och Diskrimineringslagen. Förutom ovannämnda exempel har jag fått delta i ärendehandläggning och den juridiska rådgivningen för individer som har blivit utsatta för diskriminering, skrivit begäran om yttrande och brev till motparter. Trots en pågående pandemi har Örebro Rättighetscenter visat förmågan till att snabbt ställa om och anpassa sig. Vi praktikanter fick även möjligheter att delta på flera mässor, bland dessa Mänskliga Rättighetersdagarna vilket var otroligt givande och inspirerande. Om du vill ha en praktikplats där du vill påverka och engagera dig i civilsamhället är detta verkligen rätt plats för dig.

Jag är så tacksam för de nya erfarenheterna, utmaningarna och lärdomar jag har fått under min tid som VFU- student på föreningen. Speciellt tack till min handledare Caroline Daly för att du tog mig under dina vingar och hjälpte mig utvecklas på personligt och professionellt plan. Ditt brinnande engagemang för mänskliga rättigheter har verkligen inspirerat mig till att jobba närmare civilsamhället i framtiden.

Min tid på Örebro Rättighetscenter går att beskriva med tre ord; lärorik, rolig och utmanande. Jag har under min praktiktermin haft möjlighet att ta del av verksamhetens alla tre delar och för att nämna några exempel så har jag hållit utbildningar i diskrimineringslagen för gymnasieelever samt hållit i en rättighetscirkel för asylsökanden där ämnen såsom normer, diskriminering och mänskliga rättigheter diskuterats. Jag har också tagit fram ett handledningsmaterial till en barnrättsfilm i syfte att skapa djupare förståelse för barns rättigheter och framför allt barns rätt att inte utsättas för diskriminering. Utöver detta har jag ansvarat för en digital kampanj om diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder samtidigt som jag också tagit del av ett antal diskrimineringsärenden och varit i personlig kontakt med klienter. Kortfattat erbjuder Örebro Rättighetscenter en stor variation av arbetsuppgifter och det finns goda möjligheter att rikta in sig på ämnen eller frågor inom fältet som en själv finner särskilt intressanta! 

Örebro Rättighetscenter har varit en givande praktikplats och jag lämnar härifrån med många nya lärdomar, både om mig själv men också om antidiskrimineringsarbete och hur det kan se ut när en arbetar ideellt för mänskliga rättigheter. Mitt främsta mål med praktiken var att få arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken och det har jag verkligen haft möjlighet att göra. Så brinner du, liksom jag, om att arbeta främjande för de mänskliga rättigheterna så är Örebro Rättighetscenter utan tvekan rätt praktikplats för dig! Dessutom är personalen helt fantastisk och klimatet är väldigt varmt och välkomnande. Jag skulle våga påstå att det är omöjligt att inte känna sig som en i gänget här på Örebro Rättighetscenter! 

Under våren 2021 har jag haft praktik vid Örebro Rättighetscenter som en del av min utbildning på juristprogrammet vid Örebro Universitet.

Praktiken har varit otroligt givande. Jag har fått utveckla mitt juridiska kunnande genom att bland annat hantera ärenden, föra protokoll vid klientmöten, skriva rättsutredningar, samt vara med och författa flertalet remissvar. Vidare har jag även fått testa på de andra delarna av verksamheten, genom att hålla i utbildningar, skriva debattartiklar och skapa informationsfilmer.

Att praktisera på en antidiskrimineringsbyrå ger en ökad inblick i hur diskrimineringslagstiftningen fungerar i praktiken som är omöjlig att få på något annat sätt. Jag har fått en ökad förståelse för hur den juridiska processen ser ut i praktiken, och därmed lärt mig mycket om diskriminering och mänskliga rättigheter som jag inte visste innan. Vidare har mitt deltagande i olika remissprocesser – för bland annat införandet av balandsdirektivet, effektivare tillsyn över diskrimineringslagen, brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun, samt ett förbud mot rasistiska organisationer – bidragit till att jag har en större förståelse för flera olika rättsliga områden. Jag har fått samverka med personer från andra antidiskrimineringsbyråer, vilket har lärt mig mycket om hur antidiskrimineringsarbetet ser ut i hela Sverige.

Jag skulle varmt rekommendera att praktisera vid Örebro Rättighetscenter. Det är otroligt lärorikt och en möjlighet att utvecklas mycket som person.

Under hösten har jag haft min praktik på socionomprogrammet här på Örebro Rättighetscenter. När jag skulle söka praktik lockades jag av vad tidigare praktikanter hade skrivit här på hemsidan. Arbetsuppgifterna lät varierande, kreativa och utmanande och uppfattningen var att denna praktikplats skulle ge mig en bred kunskapsbas att stå på. Nu när min praktik på Örebro Rättighetscenter snart är över kan jag säga att förväntningarna visade sig stämma. I rollen som praktikant har jag fått möjlighet att delta i verksamhetens alla delar, vilket har fördjupat min kunskap om diskriminering och mänskliga rättigheter.

Det som jag främst tar med mig efter min tid på Örebro Rättighetscenter är det varma och öppna klimatet som finns i arbetsgruppen. Redan från första stund kände jag mig välkommen och som en del av gänget. Har känt att det finns en hög tilltro till mig som praktikant och ett intresse att få veta mina tankar och idéer om verksamheten. Har tidigare inte varit en del av en sådan liten och sammansvetsad arbetsgrupp, vilket har bidragit starkt till att jag trivts så bra på min praktikplats.   

När jag skickade in min ansökan i våras var världsläget ostabilt och ingen visste hur pandemisituationen skulle utveckla sig. Jag fick höra att det skulle kunna vara jättemycket att göra, men att det likväl skulle kunna bli raka motsatsen. Trots att flertalet aktiviteter blivit uppskjutna eller annorlunda har jag fått göra massor av uppgifter. Jag har skrivit debattartiklar om ämnen som intresserar mig, hållit i infopass om verksamheten, arbetat med vårt jubileumsfirande när vi firade 15 år, deltagit i den juridiska ärendehanteringen, tagit fram en informationsfilm riktat till barn om diskrimineringsgrunderna och mycket mer. Extra spännande var det att få vara en del av barnrättskonferensen. Tillsammans med Rädda barnen åkte vi ut till en mellanstadieklass och anordnade aktiviteter med temat rättvisa och orättvisa. Jag fick möjlighet att vara en del av ett projekt från början till slut, vilket var väldigt givande. 

Om du är intresserad av mänskliga rättigheter och vill bidra till att minska diskriminering i samhället kan jag varmt rekommendera att söka till Örebro Rättighetscenter. Verksamheter likt denna är otroligt viktigt för samhället. Jag är tacksam för att jag lärt mig så mycket om området men även utvecklats som person i mitt sätt att arbeta och tänka.

Under höstterminen 2020/2021 har jag haft praktik på Örebro Rättighetscenter och det är jag väldigt tacksam för! Under min tid här har jag fått lära mig massor, jag har bland annat fått en bättre förståelse och insikt i diskrimineringslagen och dess utmaningar. När jag började på Rättighetscenter hade jag bara en övergripande kunskap om diskrimineringslagen och nu när jag slutar här känner jag att jag har en större mer ingripande kunskap kring diskriminering. Min tid här har även stärkt min passion om mänskliga rättigheter och bekräftat att det är detta jag vill jobba med. Min tid på Rättighetscenter har även gjort att jag känner mig mer redo att ge mig ut i arbetslivet. Det praktiska jag fått lära mig här genom till exempel klientmöten, remissvar och utbildningar har gett mig ett större självförtroende nu när jag snart ska ut i arbetslivet.

Under min tid på Rättighetscenter har det varit en pandemi, detta har inneburit att en del skillnader från ett vanligt år. Dels har jag fått arbeta hemifrån mer, något som har varit en utmaning men som också lärt mig att vara mer självständig. De gånger jag varit på kontoret har varit underbara, stämningen på kontoret är alltid bra och det blir en del intressanta och roliga samtal med medarbetare. Trots en pandemi har jag och alla mina medarbetare på Rättighetscenter arbetat hårt och jag har fått svara på remiss om minoritetspolitiken, hållit i utbildningar som varit digitala men även fysiska samt delta i ärendehanteringen. En del i ärendehanteringen har varit att skriva anmälningar och begäran av yttrande, något som utvecklat min juridiska kunskap. Jag har nu praktisk erfarenhet av att handlägga ärenden och författa olika juridiska texter.

Jag är glad och tacksam över att ha fått ha min praktik på just Rättighetscenter. Min tid här har varit väldigt lärorik. Men jag har även fått känna att jag är med och gör skillnad i samhället men också får individen. Jag är även väldigt tacksam för mottagandet jag fått av arbetsgruppen och allt de lärt mig. Örebro Rättighetscenter är verkligen den bästa praktikplatsen du kan få!

Under våren har jag praktiserat på Örebro Rättighetscenter vilket jag är glad över att jag fick möjligheten till. Jag har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och brinner för att alla ska ha samma chans i livet. Tidigare har jag inte haft någon vidare djup kunskap om diskrimineringslagen eller hur normer påverkar samhället. Men genom min praktik på Örebro Rättighetscenter har jag fått chansen att verkligen fördjupa mig i ämnet och fått insikt i hur Diskrimineringslagen fungerar och hur en kan hjälpa människor som upplever sig utsatta. 

Jag har fått deltagit i utredningar i diskrimineringsärenden och den juridiska rådgivningen, vilket bidragit till att jag fått öva på min analytiska förmåga. Jag har också varit delaktig i olika projekt om exempelvis Barnrätt, och även hållit i en föreläsning kring trans-, homo- och bifobi. Barnrättskampanjen har nog varit den största utmaningen då jag aldrig varit projektledare eller ens varit med och skapat en kampanj. Men det har varit otroligt givande! Genom att ha praktik på Örebro Rättighetscenter har jag fått chansen att skapa, använda min kreativitet och delta i arrangemang som jag annars inte skulle ha fått.

Det som varit speciellt under min praktik är att det samtidigt härjat en pandemi. Corona har gjort att jag fått arbeta hemifrån under den större delen av praktiken. Det har varit en utmaning att arbeta hemifrån då det gjort att jag fått göra uppgifter mer självständigt och tagit mer ansvar. En väldigt speciell situation och något jag inte alls var beredd på. Men det har gjort att jag verkligen fått utmana mig själv vilket i sin tur gjort att jag utvecklats oerhört mycket. Min förmåga att strukturera upp uppgifter har förbättrats och jag har fått en bättre självdisciplin än vad jag hade innan min praktik. 

Jag är tacksam och nöjd över att få ha varit på Örebro Rättighetscenter under denna vår. Tacksam för de möjligheter det skapat, tacksam över den nya kunskapen jag erhållit och framförallt tacksam för den härliga arbetsgrupp jag fått lära känna. 

Louice praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2020-01-22 till 2020-06-05

Innan min praktikperiod var jag väldigt spänd och nervös eftersom jag var oviss om var jag skulle hamna. Som de flesta av mina kurskamrater på socionomprogrammet hade jag inte heller någon aning om var jag ville praktisera eller vad jag skulle förvänta mig av praktiken. En dag trillade det dock in ett mail från Örebro Rättighetscenter, i vilket det stod att föreningen sökte praktikanter. Jag läste mailet och gick faktiskt in på just denna sida för att se om det kunde vara en praktikplats som passade mig. Efter att jag tagit reda på mer om verksamheten och läst vad de tidigare praktikanterna fått göra visste jag att det var den perfekta praktikplatsen för mig. Jag lockades av att få kombinera mitt intresse för juridik och socialt arbete. Jag beslutade mig därefter för att jag inte hade något att förlora och skickade in min ansökan. Idag är jag otroligt glad över att jag skickade den där ansökan.  

Min tid på Örebro Rättighetscenter har varit otroligt spännande, utmanande och givande. Men vad är det egentligen som har bidragit till det? En bidragande faktor har varit att arbetsuppgifterna varit väldigt varierande. Jag har fått vara med på alla verksamhetens delar; juridisk rådgivning, informationsspridning och utbildning samt opinionsbildning och lobbying. Att få arbeta med så varierande uppgifter har gjort att jag kunnat utvecklas inom många kompetensområden. Jag har till exempel fått hålla i en utbildning om normer och bemötande, varit delaktig i den juridiska ärendehanteringen och fått agera projektledare. Utöver dessa uppgifter har jag också fått lära mig hantera designprogram och webbplats. Att få göra så många olika saker har gjort arbetet otroligt roligt och spännande men det har också gett mig många lärdomar som jag tar med mig till framtida yrkesroller.

En annan faktor som jag tror varit avgörande för min praktiks framgång är arbetsgruppen på Örebro Rättighetscenter. Alla i arbetsgruppen har varit väldigt välkommande och framförallt otroligt givmilda med sina egna kunskaper. Deras förhållningssätt och tilltro till mig som praktikant har gett mig utrymmet att utvecklas och växa, både i min roll som praktikant men också personligt. Min handledare på Rättighetscenter beskrev en gång min praktik som att jag genom praktikens gång getts lite för stora skor att gå i men också de hjälpmedel som behövs för att växa in i dem. Denna liknelse beskriver min upplevelse väldigt bra. Jag har fått ta mycket eget ansvar men alltid under handledning och stöttning av andra, vilket gjort att jag vuxit och stärkt tilltron på min egen förmåga.

Om du är intresserad av mänskliga rättigheter, antidiskriminering och vill göra skillnad kan jag verkligen rekommendera dig att söka praktikplats på Örebro Rättighetscenter. Arbetet som bedrivs inom verksamheten är otroligt viktigt, både för samhället i stort men också för enskilda individer. Jag är både stolt och tacksam över att jag fått vara en del av verksamheten och därigenom fått hjälpa till att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Vill du se mer av vad jag fick göra på min praktik? Besök då Örebro Rättighetscenters Instagram – https://www.instagram.com/orebrorattighetscenter/. Under höjdpunkten ”Häng med ÖRC” kan du hänga med mig och praktikant Louice under en av våra praktikveckor.

Frida praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2020-01-22 till 2020-06-05

Jag har haft min praktik på Örebro Rättighetscenter under min femte termin på socionomprogrammet vid Örebro universitet. Min praktiktid på Rättighetscenter börjar nu lida mot sitt slut och jag ställs då inför att försöka sammanfatta allt som jag har fått vara med om här. Vad har jag fått göra under den här terminen och vilka lärdomar tar jag med mig? Jag har fått vara med i verksamhetens alla delar och har således kunnat skapa mig en gedigen helhetsbild över vad verksamheten arbetar med, samt hur verksamheten arbetar.

Jag har fått vara med vid utbildningar gällande diskrimineringslagen, normer och de mänskliga rättigheterna. Jag har även själv fått hålla i utbildningar kring diskrimineringslagen, normer och ett normkritiskt förhållningssätt för skolklasser vilket har varit oerhört lärorikt och en unik upplevelse för en socionomstudent. Under praktiken har jag även fått medverka vid externa föreläsningar som hållits av inspirerande människor.

Gällande den juridiska delen har jag fått bistå vid rådgivning, handläggning och fått formulera begärande om yttrande, minnesanteckningar och andra relevanta dokument. Detta är något jag inte har haft möjlighet att göra innan och det har både varit utmanande och gett mig betydande nya erfarenheter. Mina nya kunskaper i diskrimineringslagen och dess tillämpning är något jag alltid kommer att bära med mig framåt. Praktiktiden har även genomsyrats av opinionsbildning i alla dess former. Jag har författat debattartiklar, inlägg via sociala medier, deltagit vid mässor och mycket mer.

Jag har som sagt fått en helhetsbild av verksamhets uppdrag, men jag har också fått fördjupande kunskaper i verksamhetens alla delar. Jag är oerhört tacksam och glad över de erfarenheter, lärdomar, utmaningar och den meningsfullhet som jag tar med mig och vill rekommendera alla som brinner för att skapa skillnad i samhället att engagera sig i denna verksamhet, antingen som praktikant, som styrelsemedlem eller som volontär. Jag vill också rikta ett stort tack till alla fantastiska kollegor på Örebro Rättighetscenter och framförallt till min handledare Caroline Daly för ditt hårda arbete och ditt brinnande engagemang!

Tova praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2019-09-04-2020-01-17

Min vilja att hjälpa människor med den juridiska kunskapen jag fått genom juristprogrammet ledde mig till Örebro Rättighetscenter. På min praktik hos Rättighetscenter har jag fått en insyn i föreningslivet i Örebro, men också en djupare förståelse för hur ett förebyggande och konkret arbete kring rättigheter ser ut. Som praktikant har jag fått vara med på föreläsningar och workshops om normer och diskriminering. Jag har även fått delta på möten med olika typer av samhällsaktörer och dialogträff med andra föreningar. Fokus har dock legat på den juridiska delen av verksamheten, vilket inneburit att jag fått möjligheten att vara med på klientmöten, genomföra juridiska utredningar och författa anmälningar till Skolverket.

Örebro Rättighetscenter har gett mig möjligheten att kunna fördjupa mina kunskaper om mänskliga rättigheter, vilket är någonting jag brinner för. Jag tror att en förståelse för rättigheter är grundläggande för ett demokratiskt samhälle men trots detta ställer samhället konstant krav på individer utifrån deras skyldigheter. Därför tror jag att det är viktigt att fler får möjligheten att ta tillvara på sina rättigheter både för individens och samhällets skull. Jag är både tacksam och stolt över att ha varit med i Rättighetscenters arbete för just detta och för ett mer inkluderande samhälle som utgår ifrån allas likas värde.

Paola praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2019-11-11 till 2020-01-15

Som en del av min utbildning på det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning har jag praktiserat hos Örebro Rättighetscenter. Under min praktik har jag fått delta i verksamhetens alla delar; ärendehandläggning, utbildning och opinionsbildning.

Genom arbetet med ärenden har jag fått möjlighet att praktiskt använda mycket av den kunskap jag hittills fått genom min utbildning. Jag har bland annat gjort rättsutredningar, skrivit utkast till beslut, protokollfört klientmöten samt författat anmälningar till både Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen.

Som en del av Rättighetscenters förebyggande arbete mot diskriminering har jag fått hålla i utbildningar, filmvisningar och workshops. Dessa har handlat om normer och normkritik samt om diskrimineringslagstiftningen. Tillfällena har varit riktade till olika målgrupper och har gett mig möjlighet att utveckla min kommunikativa förmåga.

Vidare har jag även fått vara med och uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter genom att skriva debattartiklar och representera Örebro Rättighetscenter på olika evenemang. Utöver detta har jag även fått möjlighet att bidra till Rättighetscenters verksamhet genom att skriva bidragsansökningar och pressmeddelanden samt delta i möten för samverkan med andra verksamheter.

Jag är tacksam för att jag har fått möjligheten att praktisera hos Örebro Rättighetscenter och delta i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter!

Julia praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2017-08-14–2018-01-14.

Under min femte termin på kandidatprogrammet rättsvetenskap med internationell inriktning valde jag att praktisera på Örebro Rättighetscenter, vilket kom att bli en av de bästa val jag gjort under min studietid.

Under praktiken har jag haft möjlighet att vara med i alla verksamhetens delar. Jag har fått hålla i utbildningar och filmvisningar som rör sig om mänskliga rättigheter, diskriminering och normkritik. En stor del av min praktiktid utgick också på att skriva artiklar och kommunicera mänskliga rättigheter, ett ämne jag är innerligt passionerad för. Utöver det har jag fått en möjlighet som blivande jurist att arbeta med olika diskrimineringsärenden och utvidga min kompetens inom området.

Min professor på Örebro Universitet sa en gång att lagar måste en jurist lära sig att tillämpa. I skolbänken lär vi oss att behärska lagrum och utöva de, men inte i samma utsträckning som när vi får möjlighet att omsätta lagrum i praktiken.

Min tid på Örebro Rättighetscenter har gett mig enomt mycket kunskap om diskrimineringslagstiftningen och tillämpning. Jag har utvecklats som person både yrkesmässigt och privat, vilket jag evigt kommer vara tacksam över.

Örebro Rättighetscenter är en utmärkt arbetsplats att göra praktik på. Rekommenderar varmt alla framtida studenter att söka praktiktjänst på Örebro Rättighetscenter. Verksamheten har utan tvekan uppfyllt mina förväntningar.

Sist men inte minst vill jag tacka mina handledare Petra och Admela för min tid hos er.

Hana praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2016-08-29 – 2017-01-04.

Jag har gjort praktik på Örebro Rättighetscenter som en del av det kandidatprogram i mänskliga rättigheter jag läser vid Lunds Universitet. Min praktik på Örebro Rättighetscenter motsvarade en termins heltidsstudier.

Under praktiken har jag fått möjlighet att vara med i alla verksamhetens delar. Jag har deltagit och själv fått hålla i utbildningar och filmvisningar som rör frågor om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Jag har även fått möjlighet att arbeta mycket med att kommunicera mänskliga rättigheter vilket är något jag brinner för dels genom sociala medier men också genom evenemang och föreläsningar mot allmänhet. Under perioder har jag också fått värdefulla erfarenheter och kunskaper genom att delta i verksamhetens ärendehandläggning. Det här är kunskaper som jag inte kunnat få i skolbänken och som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesval.

Örebro Rättighetscenter är en perfekt arbetsplats att göra praktik på. Det är en liten verksamhet men med stora ambitioner och många järn i elden.

Mina höga förväntningar på praktiken på Örebro Rättighetscenter har uppfyllts och jag kan varmt rekommendera den till framtida studenter.

Sara praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2016-01-18 – 2016-06-03

Min praktik här på Örebro Rättighetscenter är nu över. Det har varit en höst fylld med nya kunskaper, utmaningar och erfarenheter!

Jag studerar vid masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet. Som praktikant här har jag fått möjligheten att omsätta mina kunskaper om MR från teorin till praktiken. Inför mitt kommande yrkesliv har jag fått värdefulla erfarenheter om hur en kan arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot diskriminering.

Under praktiken har jag fått hålla i utbildningar och workshops om diskriminering, diskrimineringslagen och normer. Genom dessa utbildningar har jag fått möjligheten att utveckla och förbättra mitt sätt att prata inför människor. Jag har fått bidra i arbetet med att utveckla och uppmärksamma verksamhetens arbete. Jag har även fått en inblick i det juridiska arbetet med diskrimineringsärenden genom att få delta under ärendehandläggning.

Praktiken här på Örebro Rättighetscenter har gett mig ny och fördjupad kunskap om diskriminering, diskrimineringslagen och normer. Mycket av den kunskap som jag fått går inte att läsa sig till i kursböcker, utan kommer endast genom att praktiskt få arbeta med diskrimineringsfrågor.

Som praktikant på Örebro Rättighetscenter får du en förstahandsinblick i arbetet mot diskriminering. Du kommer att få arbeta med hängivna handledare som värdesätter ditt arbete och känna dig som en del av arbetslaget.

Jag vill varmt rekommendera Örebro Rättighetscenter som praktikplats!

Josefin praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2015-08-31 – 2015-12-23

Min tid som praktikant på Örebro Rättighetscenter är nu över. När jag ser tillbaka på denna höst är det svårt att greppa allt som jag lärt mig och fått vara med om. Kort sammanfattat har hösten här varit utmanande, lärorik och rolig.

Under praktiken har mina uppgifter bestått av att hålla i utbildningar och workshops, bistå i ärendehandläggningen samt att skriva blogginlägg och skapa underlag till hemsidan. För mig som läst kandidatprogrammet i offentlig förvaltning och som i mitt framtida yrkesliv kommer arbeta med att utreda och skapa underlag för att fatta rättssäkra beslut, har denna erfarenhet varit ytterst givande.

I början av praktiken visste jag inte så mycket om diskrimineringslagen, men efter fyra månaders nära umgänge har jag fördjupade kunskaper i hur lagen fungerar.

Om du anser det vara en självklarhet att människor ska få samma möjligheter i livet oberoende av hur en till exempel går, står, talar eller vad som sitter mellan benen, så tycker jag att du ska engagera dig i Örebro Rättighetscenter. Som praktikant kommer du lära dig massor och ha kompetenta handledare som sätter ett värde i att du finns.

Jag är tacksam att jag fick möjligheten att praktisera här och lämnar mina varmaste rekommendationer till denna praktikplats för framtida praktikanter!

Camilla praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2015-08-31 – 2015-12-28 

Jag är oerhört glad att jag har fått möjligheten att ha min praktik på Örebro Rättighetscenter.

Under min praktik här har jag fått hålla i utbildningar och workshops. Dessutom har jag fått en inblick i hur det juridiska arbetet på en antidiskrimineringsbyrå går till genom att sitta med på klientmöten. Jag har bland annat skrivit anmälningar till diskrimineringsombudsmannen och skolinspektionen, en erfarenhet som jag tror kommer vara till stor nytta i mitt framtida socionomyrke. Jag har dessutom fått möjligheten att skriva debattartiklar och blogginlägg vilket har utvecklat mitt skrivande ytterligare.

Att se hur Rättighetscenter samarbetar med olika organisationer och få en insyn i hur samverkan kan gå till har varit väldigt givande. Jag har fått möta representanter från andra organisationer som arbetar med MR, antidiskriminering samt normer och fått en fördjupad bild av föreningslivet i Örebro och i Sverige.

Det har varit spännande att få praktisera kring frågor som jag brinner för och att få verktyg till att arbeta kring normkritik och mänskliga rättigheter.

Jag har under terminen fått en fördjupad kunskap i diskrimineringslagen och därmed en inblick i vilka rättigheter och skyldigheter lagen medför. Jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att arbeta med dessa frågor.

Jag kan varmt rekommendera att ha praktik eller att vara volontär på Örebro Rättighetscenter.

Petra praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2015-01-19 – 2015-06-05

Jag tycker att min tid på Örebro Rättighetscenter har varit väldigt bra. Jag har nu ett par veckor kvar av min praktik här, och såhär i slutet så känner jag att jag fått med mig väldigt mycket nyttig kunskap inför min kommande yrkesroll som socionom. Men jag ser även kunskaperna som en fördel för mig som privatperson. Det är alltid bra att ha kolla på sina egna rättigheter!

Personligen hade jag i princip ingen kunskap om vad diskriminering innebar när jag började min praktik här. Jag hade koll på att det finns en diskrimineringslag och lite om på vilka grunder en kan bli diskriminerad. Nu känner jag att jag har fått en större kunskap om diskrimineringslagen, både teoretiskt och hur den tillämpas i praktiken.

Den andra kunskapen som jag är väldigt glad att få med mig är det jag lärt mig om normer och normkritik. Kunskapen har gett mig ett helt nytt verktyg för hur en kan se på samhället, verktyg med vilka jag, som själv är normbrytare, kan ha hjälp av.

Praktiken har dessutom gett mig goda möjligheter att utveckla mitt sätt att skriva då jag fått möjlighet att skriva anmälningar till exempelvis skolinspektionen. Vidare har jag även haft möjligheten att öva på att hålla i workshops och genom det att tala inför folk.

Om du har ett intresse för de frågor som Örebro Rättighetscenter driver skulle jag verkligen rekommendera att du engagerar dig. Antingen söka praktik som jag gjort, eller engagera dig i volontärverksamheten.

Joel praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2014-09-01 – 2015-01-16

”Spännande” var tanken när jag sökte praktiken på Örebro Rättighetscenter. Nu har mina fyra månader som praktikant tagit slut och jag är otroligt glad att jag skickade in min ansökan.

Jag har alltid varit intresserad av mänskliga rättigheter och EU-rätt, men det var först under hösten jag insåg hur starkt detta intresse var då det genom praktiken har bekräftats, förstärkts och utvecklats.

Mina arbetsuppgifter har bland annat omfattat ärendehandläggning, skriva blogginlägg, hålla i workshops, skriva underlag till hemsidan och mycket mer.

Som praktikant fick jag även tillfälle att följa med på en resa till Bryssel. Där fick jag tillsammans med en arbetsgrupp representera Sverige och vår syn på konflikter. Dagarna var långa och fyllda med spännande möten och intryck. Förutom att delta i intressanta seminarier och workshops fick vi även göra ett studiebesök på Europaparlamentet.

Jag har lärt mig massor under min praktik och fått en ovärderlig arbetslivserfarenhet som inte går att läsa sig till.

Om du vill göra en spännande, utmanande och rolig praktik samt få trevliga och kompetenta kollegor kan jag varmt rekommendera dig att söka en praktikplats på Örebro Rättighetscenter.

Angelina praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2014-09-01 – 2014-12-19