Det är inte alltid lätt att veta vad som är diskriminering och inte. Det kan vi hjälpa dig med. Hos oss kan du kostnadsfritt få råd, stöd och information om du känner dig kränkt, diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi lyssnar och kan hjälpa till att kontakta den som har diskriminerat, medla, ingå förlikning eller anmäla till diskrimineringsombudsmannen.

Läs mer om vår rådgivning i Örebro Rättighetscenters årsrapport rörande diskriminering i Örebro län 2023

Drop-in- och telefon-tider

Har du blivit utsatt för diskriminering? Kontakta Örebro Rättighetscenter för kostnadsfri juridisk rådgivning. 

Vår juridiska rådgivning är öppen måndagar-onsdagar 09:00-16:00. 

Under dessa tider går det bra att ringa eller komma till vårt kansli för Drop-in.

Närbild på telefon som slagit in numret 019-184018

Fyll i formuläret om du vill att vi kontaktar dig:

  Namn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Ditt meddelande

  Jag godkänner att Rättighetscenter sparar dessa kontaktuppgifter för att kunna svara på min kontaktförfrågan.

  Du kan alltid kontakta Rättighetscenter på info@rattighetscenter.se om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig, om du vill ändra uppgifterna eller önskar att vi tar bort dina personuppgifter.


  Andra aktörer

  Det finns flera aktörer som arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Du kan alltid vända dig till Rättighetscenter för att få råd i vart du kan vända dig med just ditt ärende.

  Diskrimineringsombudsmannen (DO)
  Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen efterföljs. Dit kan du själv anmäla om du har blivit diskriminerad. Du kan också få hjälp från oss på Örebro Rättighetscenter att anmäla ditt ärende till Diskrimineringsombudsmannen.

  Facket – för arbetslivet
  Om du upplever diskriminering i arbetslivet och är medlem i ett fackförbund så är det dit du ska vända dig i första hand. Om du inte är medlem, om ditt fackförbund inte vill ta på sig ärendet eller om du själv inte vill att ditt fackförbund ska representera dig så kan du vända dig till en antidiskrimineringsbyrå.

  Antidiskrimineringsbyråer i Sverige
  Runtom i Sverige finns det antidiskrimineringsbyråer som alla erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i diskrimineringsfrågor. Här hittar du alla byråernas hemsidor där du kan hitta kontaktuppgifter och geografiskt område.

  Barn och elev-ombudet
  Barn och elev-ombudet ska säkerställa att barns rättigheter tas tillvara. Det gör de bland annat genom övervaka att skollagens skydd mot kränkande behandling följs. De arbetar även för att alla barns skolgång ska vara fri från kränkningar. Om en upplevt kränkande behandling i skolan kan en anmäla till BEO eller Skolinspektionen.

  Skolinspektionen
  Skolinspektionen arbetar med att granska skolorna i Sverige och arbetar för en god skolmiljö. Du kan vända dig till skolinspektionen om du upplever att en skola in följer de regler som de ska följa.

  Polisen
  Vissa fall av diskriminering och trakasserier kan polisanmälas. Exempelvis finns det brotten olaga diskriminering och sexuellt ofredande som kan polisanmälas. Du kan också få hjälp från oss på Örebro Rättighetscenter att anmäla till polisen.

  Att vara med om diskriminering och kränkningar är ofta svårt och ibland kan en behöva prata med någon om vad som har hänt. Om du mår dåligt och behöver någon att prata med om dina upplevelser så finns det flera aktörer som du kan kontakta.

  • Sjukvårdsrådgivningen Tel. 1177, öppet dygnet runt.
  • Samtalsstöd via din vårdcentral.
  • Jourhavande medmänniska: Jouren är öppen alla dagar kl 21-06. Tel.. 08 – 702 16 80
  • Självmordslinjen Har öppet kl. 06-24 varje dag. Tel. 90101. Har även chatt och mail.
  • BRIS För dig under 18 år. Telefonen är öppen 14-21 alla dagar. Tel. 116 111. Har även en chatt.
  • Äldrelinjen för dig över 65 år. Öppet vardagar mellan 10-15. Tel: 020-22 22 33
  • Killfrågor.se Chatt som har öppet: måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag, klockan 19 – 21
  • Rokstjejjourer.se Här finns alla landets tjejjourer samlade så du se vilka chattar som har öppet när.-