Ko smo mi?

Örebro Rättighetscenter je nezavisna organizacija za ljudska prava protiv diskriminacije.

Nudimo vam:

  • Besplatnu pravnu pomoc
  • Informaciju i edukaciju o diskriminaciji
  • Lobiranje

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon protiv diskriminacije štiti kroz više oblasti društvenog života kao na primjer na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, u školi, u zdravstvu zaštite, sistemu osiguranja itd.

Ako ste bili diskriminisani na osnovu

  • Starosna dob
  • Spol
  • Vjera ili neko drugo vjerovanje
  • Nacionalnu pripadnost
  • Seksualna orijentacija
  • Invaliditet
  • Spolni identitet ili izraz

Prijavite kod nas!

Ako osjećate da su vaša ljudska prava ugrožena ili ako želite da saznate više o ovom problemu u društvu kontaktirajte nas.

Kontakt:

019-18 40 18

info@rattighetscenter.se

Posjetite nas:

Slottsgatan 13A, i Örebro radnim danima od 9.00 do 16.00.