Kukkas met olema?

Örebro Rättighetscenter on uskonolisesti ja partipuliittisesti liittymätön yhistys joka ohjaa antti-syrjintäkontturia. Met ajama ihmisitten tasa-arvoisia oikeuksia ja tehemä työtä diskrimineerinkiä vasthaan.

Met työskentelemä:

  • Maksuton jyriitinen neuvonta ja tuki henkilöile jokka tuntevat olevan diskrimineerattuja
  • Informasjuunia ja koulutusta diskrimineerinkistä ja syrjintälakisäädänöstä
  • Opinjuuniluomista/Lobbausta

Syrjintälaki

Meän työ perustuu pääasiassa syrjintälakhiin. Syrjintälaki suojaa sinua tulla diskrimineeratuks töissä, koulussa, kaupoissa ja kun sie ostat eli hyyräät asuntoa. Lakia sovelethaan kans monessa muussa tärkeissä yhteiskunta-aloila, kun terhveys- ja siukkahoito, sosiaaliset palvelut ja sosiaalinen turva.

Syrjintälaki kieltää diskrimineerinkiä, häirintää ja kostoja. Se joka on vastuussa syrjinästä saattaa tulla makshaan korvausta. On olemassa seittemän syrjintäperustaa jokka on suojatut syrjintälain mukhaan:

  • Eetninen kuuluvuus
  • Uskonto eli muu uskonkäsitys
  • Toiminanvaikeus
  • Sukupuoli
  • Sukupuoli-identtiteetti eli sukupuoli-ilmhaus
  • Seksuaalinen suuntaus
  • Ikä

Ota yhteyttä

Sie olet tervetulonen vierailemhaan meän kontturissa Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Meilä on auki maanantai-perjantai kl 9:00 – 16:00 (lynsji-aika kiini kl 12:00 – 13:00). Varraa mielumin aika etukätheen ette olet varma päästä kohtaamhaan meitä. Jos sulla on kysymyksiä sie saatat meilata meile info@rattighetscenter.se eli soittaa meile 019-184018