Banderoll i parad med texten Örebro Rättighetscenter, gult filter över hela bilden.

Vi söker projektansvarig

Beskrivning av tjänsten Tjänsten som projektansvarig innebär ett ansvar att projektleda projektet Rättighetscirkeln i linje med verksamhetens övergripande målsättning och vision. I arbetsuppgifterna ingår, förutom projektledning samt budgetansvar för projektet, ett uppsökande arbete för att etablera samverkan med olika aktörer i länet samt att planera och genomföra utbildningar riktade till asylsökande rörande diskriminering och mänskliga rättigheter.…

Detaljer
Banderoll i parad med texten Örebro Rättighetscenter, grönt filter över hela bilden.

Vi söker tillförordnad verksamhetsansvarig

Beskrivning av tjänsten Tjänsten som tf. verksamhetsansvarig innebär övergripande ansvar för verksamhetens långsiktiga utveckling och därigenom att strategisk samverka med olika samarbetspartners. Du kommer att ansvara för arbetsledning, personal, ekonomi, opinionsbildning, volontärverksamhet, marknadsföring, hålla kontakt med media och på andra sätt sprida frågan kring diskriminering och mänskliga rättigheter. I arbetsuppgifterna ingår även planering, utformning och…

Detaljer

2023 års Rättighetsros

2023 års Rättighetsros tilldelas EKSAM Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en organisation eller person i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle och för genomförande av de mänskliga rättigheterna. 2023 års Rättighetsros tilldelas EKSAM för deras arbete med att stötta människor i ekonomisk utsatthet genom…

Detaljer
En broschyr med rubriken Vad är diskriminering? I bakgrunden syns fler broschyrer med samma rubrik fast på somaliska och arabiska.

Risker för diskriminering i samband med religiösa högtider – hur kan de förebyggas i utbildning och arbetsliv?

Rätten att tro, och den enskildes rätt att utöva religiösa sedvänjor enligt sin tro, är en grundlagsskyddad mänsklig rättighet. Diskrimineringslagen skyddar enskilda personer mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Som antidiskrimineringsbyrå vet vi att det finns en ökad risk för diskriminering i samband med religiösa högtider, till exempel under den muslimska…

Detaljer
Örebro Rättighetscenters årsrapport rörande diskriminering i Örebro län 2023

Rapportsläpp – dagen mot diskriminering!

Idag är det dagen mot diskriminering. För att uppmärksamma detta släpper Örebro Rättighetscenter vår årsrapport om diskriminering i länet 2023. Arbetsliv och utbildning är de vanligaste samhällsområdena för diskriminering kopplat till diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet. Det konstaterar Örebro Rättighetscenter i sin årsrapport 2023 om diskriminering i Örebro län. I år har 143 ärenden inkommit…

Detaljer
Stängt, står det på en skylt

Inställd föreläsning 29 november

Föreläsningen Situationen för mänskliga rättigheter idag som skulle ägt rum på ABF den 29 november är tyvärr inställd. Pga sjukdom kommer föreläsningen att bokas om till ett tillfälle under vårterminen 2024.  Håll utkik i sociala media och i våra nyhetsbrev för mer information.

Örebro slott

Vem kämpar för dina och mina rättigheter?

De mänskliga rättigheterna skyddas i Sverige genom såväl grundlag som annan lagstiftning och genom att Sverige tillträtt ett stort antal internationella konventioner. Trots detta är Sverige inte immunt mot de krafter som utmanar respekten för de mänskliga rättigheterna, visar bland annat MR-institutets iakttagelser. Också i Sverige påverkar utmaningar som geopolitiska konflikter, ekonomisk- och klimatkris människors…

Detaljer
flickafakta

Källor #flickafakta 2023

Här hittar ni länkar till källor för den digitala kampanjen #Flickafakta som är ett samarbete mellan Örebro Rättighetscenter, Örebro Tjejjour och Tegelbruket.   Under en vecka postas inlägg med fakta kring flickor på våra Facebook- och Instagramkonton inför Internationella Flickdagen 11 oktober. Syftet är att uppmärksamma flickors extra utsatta situation i samhället. Var med och sprid kunskapen, kommentera…

Detaljer