Nu kan diskrimineringslagen komma till dig! Örebro Rättighetscenter har nämligen i syfte att höja kunskapen om diskriminering tagit fram en kostnadsfri utställning om de olika diskrimineringsgrunderna. Utställningen består av sju roll-ups, en för varje diskrimineringsgrund. Rollup-utställningen kan användas för att utbilda besökare eller elever om deras rättigheter men även som en möjlighet till fördjupning kring frågor om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Med utställningen tillkommer också material om du i samband med utställningen vill genomföra ett informativt utbildningspass i diskrimineringslagen!

Rollup-utställningen består av:

• Sju roll-ups för respektive diskrimineringsgrund
• Handledning
• Instuderingsfrågor
• Reflektionsfrågor
• Fördjupande informationsdel – ”Vill du veta mer?”

Tre rollups från utställningen Rulla upp diskrimineringslagen

Utställningen riktar sig till dig som inom din verksamhet önskar sprida kunskap om diskriminering och vilka rättigheter människor har. Utställningen kan användas som en del av ett undervisningspass i diskrimineringslagen eller som en fristående, informativ utställning. Det finns möjlighet att låna utställningen 1-2 veckor åt gången. Vet du någon verksamhet, skola eller bibliotek som skulle kunna vara intresserade, tipsa dem!

  När du bokat utställningen finns den att hämta hos oss på Örebro Rättighetscenter, i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13A. Önskar du att vi fraktar utställningen till dig går det också att lösa, eventuell kostnad för frakt står då mottagaren för.

  För att boka utställningen skickar du ett mail till utbildning@rattighetscenter.se

  I mailet ska det framgå:

  • Mellan vilka datum utbildningen önskas
  • Namn på verksamhet samt kontaktuppgifter till en kontaktperson
  • Om material till utbildningspass önskas
  • Om utställningen kan hämtas av er eller om frakt ska anordnas