Instuderingsfrågor

Nedan finns ett antal instuderingsfrågor om diskrimineringslagen. Besök rollup-utställningen och den digitala fördjupningsdelen ”Vill du veta mer?” på denna hemsida, för att försöka att hitta svar på frågorna.

1. Hur många diskrimineringsgrunder finns det?

2. Vilka är diskrimineringsgrunderna?

3. Hur många diskrimineringsformer finns det?

4. Vilka är diskrimineringsformerna?

5. Vad innebär det att du har blivit missgynnad, enligt diskrimineringslagen?

6. Skyddar diskrimineringslagen företag?

7. Kan du bli diskriminerad av din granne enligt diskrimineringslagen?

8. Vad betyder ”förbud mot repressalier”?

9. Vilka är de nationella minoriteterna i Sverige idag?

10. Vilka är de nationella minoritetsspråken i Sverige?

11. Vem får bestämma vad en person identifierar som sin/sina etniska tillhörigheter?

12. Ge minst två exempel på vad som menas med ”andra liknande förhållanden”?

13. Skyddas allergier av diskrimineringslagen?

14. Vad menas med att en person ska ha en varaktig funktionsnedsättning för att skyddas av diskrimineringslagen?

15. På skolan, vem har ansvaret att anpassa undervisningen för alla elever?

16. Vad innebär diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet”?

17. På en anställningsintervju, måste du berätta att du är eller planerar att bli gravid?

18. Hur stor andel kvinnor har någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet?

19. Hur stor var den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor år 2018?

20. Vart kan du vända dig om du har blivit sexuellt trakasserad i skolan?

21. Vilket år blev Sverige det första landet i världen att erbjuda möjligheten att ändra juridiskt kön?

22. Vilket år tog staten bort tvångssteriliseringen av transpersoner?

23. Vad innebär att namnlagen är så kallad könsneutral?

24. Vad betyder ”cisperson”?

25. Vilka religioner skyddas under diskrimineringslagen?

26. Skyddas dina politiska åsikter av diskrimineringslagen?

27. Kan du skyddas av diskrimineringslagen om du inte tror, alltså om du är ateist?

28. Nämn minst ett sätt som islamofobi kan ge sig i uttryck i samhället eller i vardagen.

29. Vilket år tog Socialstyrelsen bort sjukdomsbeteckningen för homosexualitet?

30. Vilket år blev äktenskapslagstiftningen könsneutral?

31. Skyddas du under diskrimineringslagen om du är asexuell?

32. Vad innebär heteronormen?

33. Vilka skyddas av diskrimineringsgrunden ålder?

34. Varför drabbas kvinnor hårdare än män av åldersdiskriminering?

35. Ge exempel på undantag i diskrimineringslagen när det gäller ålder?

36. Vad innebar det att barnkonventionen blev lag år 2020?