Hvem er vi?

Örebro Rättighetscenter er en religiøst og politisk uavhengig forening som driver en anti-diskrimineringsbyrå. Vi jobber for like rettigheter og mot diskriminering ved å:

  • Gi gratis juridisk rådgivning og bistand til personer som føler seg diskriminert eller urettferdig behandlet. Vi har taushetsplikt og er ikke omfattet av offentlighetsprinsippet.
  • Spre informasjon og gi opplæring om diskriminering og diskrimineringslovgivning både til de som er utsatt for diskriminering og til de som risikerer å utsette noen andre for det.
  • Bevisstgjøre publikum på diskrimineringsspørsmål.

Diskrimineringsloven

Vårt arbeid er i hovedsak basert på diskrimineringsloven. Diskrimineringsloven beskytter deg mot diskriminering på jobben, på skolen, på butikken, og når du kjøper eller leier bolig. Beskyttelsen gjelder også i en rekke andre viktige samfunnsområder, for eksempel helsetjenesten og sosialtjenesten.

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering, trakassering, og represalier. Alle som utsetter en person for diskriminering kan bli pålagt å betale en erstatning for diskriminering. I dag er det syv diskrimineringsgrunner som er beskyttet i diskrimineringsloven:

  • Etnisitet
  • Religion eller tro
  • Funksjonshemming
  • Kjønn
  • Kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • Seksuell orientering
  • Alder

Kontakt

Du er alltid velkommen til å besøke oss på vårt kontor i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13A i Örebro. Vi har åpent mandag-fredag. 09:00 -16:00. Bestill en time hos oss ​​for å være sikker på at vi er på plass.
Hvis du har spørsmål av generell karakter, kan du nå oss på info@rattighetscenter.se eller telefon 019-18 40 18