Delar av vår verksamhet är i projektform Här kan du hitta information om pågående och tidigare projekt.


Rättighetscirkeln är en studiecirkel på fyra träffar som riktar sig till personer som är nya i Sverige. Varje träff är två timmar och syftar till att öka kunskap, förståelse och skapa diskussion kring normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Till träffarna finns informationsmaterial som är skrivet på lättläst svenska och är översatt till arabiska, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och ukrainska.

Rättighetscirkeln är en vidareutveckling av projektet Ensamkommande Barns Rättigheter. Projektet har genomförts sedan 2018 med medel från Tidiga insatser för asylsökande från Länsstyrelsen. Rättighetscirkeln har genomförts tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, RFSL Örebro och Laxå kommun. Utanför projektet Rättighetscirkeln så har studiecirkeln anpassats och använts i språkintroduktioner på gymnasienivå.

För mer information om projektet kontakta julia.grafe@rattighetscenter.se

Är du intresserad av att genomföra en Rättighetscirkel i din verksamhet kontakta utbildningsansvarig malin.hogberg@rattighetscenter.se


I projektet Ensamkommande barns rättigheter vävs grundutbildning i diskrimineringslagen samman med utbildning i normkritik och anpassas till personer som är nya i Sverige.

För detta projekt har Örebro Rättighetscenter fått medel för att utbilda ensamkommande barn och unga samt deras gode män i Örebro kommun.

 


FIA-logga

FIA-projektet är ett projekt som kom till för att samla, utveckla och sprida erfarenheterna från föreningars interna antidiskrimineringsarbete. Projektet pågick från 2010-2013 i samarbete med Diskrimineringsbyrån Uppsala och Uppsala föreningsråd. Du kan fortfarande hämta material från arbetet eller få mer information genom att kontakta oss.

 


Reko Reklam är ett projekt som uppmärksammade könsdiskriminerande reklam. I projektets första skede arbetade vi med att utbilda ungdomar i skolan till att kritiskt granska och anmäla reklam som de fann kränkande utifrån ett könsperspektiv. Ett antal gymnasieungdomar fick genomgå en utbildning där deltagarna fick diskutera reklam utifrån perspektiven genus, juridik och kommunikation. I projektets andra skede bildades en arbetsgrupp som fortsatte arbetet genom att kritiskt granska och anmäla reklam, samt väcka opinion och informera på bland annat skolor.