Som praktikant hos oss vill vi att du är självgående och utåtriktad eftersom du får ta ansvar för egna projekt samtidigt som du får en inblick i vår dagliga verksamhet. Eftersom Örebro Rättighetscenter är en liten arbetsplats och vi vill ge dig en så bra praktik som möjligt, vill vi att praktiken sträcker sig över mer än bara några veckor, men du behöver inte göra praktiken på heltid.

Vi kan även tipsa om den studiemedelsberättigade kursen Praktik för humanister och Praktik för samhällsvetare som låter dig praktisera en hel termin genom Örebro universitet.

Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och motivering till varför du vill göra praktik hos oss till info@rattighetscenter.se  senast den 30 mars 2020.

Är du intresserad av att skriva en uppsats om diskriminering?
Vi ställer gärna upp på intervjuer och hjälper till med material till din uppsats. Kontakta någon av de anställda under kontaktsidan för att veta mer eller för att boka ett möte.


Läs berättelser från tidigare praktikanter

Jag har haft min praktik på Örebro Rättighetscenter under min femte termin på socionomprogrammet vid Örebro universitet. Min praktiktid på Rättighetscenter börjar nu lida mot sitt slut och jag ställs då inför att försöka sammanfatta allt som jag har fått vara med om här. Vad har jag fått göra under den här terminen och vilka lärdomar tar jag med mig? Jag har fått vara med i verksamhetens alla delar och har således kunnat skapa mig en gedigen helhetsbild över vad verksamheten arbetar med, samt hur verksamheten arbetar.

Jag har fått vara med vid utbildningar gällande diskrimineringslagen, normer och de mänskliga rättigheterna. Jag har även själv fått hålla i utbildningar kring diskrimineringslagen, normer och ett normkritiskt förhållningssätt för skolklasser vilket har varit oerhört lärorikt och en unik upplevelse för en socionomstudent. Under praktiken har jag även fått medverka vid externa föreläsningar som hållits av inspirerande människor.

Gällande den juridiska delen har jag fått bistå vid rådgivning, handläggning och fått formulera begärande om yttrande, minnesanteckningar och andra relevanta dokument. Detta är något jag inte har haft möjlighet att göra innan och det har både varit utmanande och gett mig betydande nya erfarenheter. Mina nya kunskaper i diskrimineringslagen och dess tillämpning är något jag alltid kommer att bära med mig framåt. Praktiktiden har även genomsyrats av opinionsbildning i alla dess former. Jag har författat debattartiklar, inlägg via sociala medier, deltagit vid mässor och mycket mer.

Jag har som sagt fått en helhetsbild av verksamhets uppdrag, men jag har också fått fördjupande kunskaper i verksamhetens alla delar. Jag är oerhört tacksam och glad över de erfarenheter, lärdomar, utmaningar och den meningsfullhet som jag tar med mig och vill rekommendera alla som brinner för att skapa skillnad i samhället att engagera sig i denna verksamhet, antingen som praktikant, som styrelsemedlem eller som volontär. Jag vill också rikta ett stort tack till alla fantastiska kollegor på Örebro Rättighetscenter och framförallt till min handledare Caroline Daly för ditt hårda arbete och ditt brinnande engagemang!

Tova praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2019-09-04-2020-01-17

Min vilja att hjälpa människor med den juridiska kunskapen jag fått genom juristprogrammet ledde mig till Örebro Rättighetscenter. På min praktik hos Rättighetscenter har jag fått en insyn i föreningslivet i Örebro, men också en djupare förståelse för hur ett förebyggande och konkret arbete kring rättigheter ser ut. Som praktikant har jag fått vara med på föreläsningar och workshops om normer och diskriminering. Jag har även fått delta på möten med olika typer av samhällsaktörer och dialogträff med andra föreningar. Fokus har dock legat på den juridiska delen av verksamheten, vilket inneburit att jag fått möjligheten att vara med på klientmöten, genomföra juridiska utredningar och författa anmälningar till Skolverket.

Örebro Rättighetscenter har gett mig möjligheten att kunna fördjupa mina kunskaper om mänskliga rättigheter, vilket är någonting jag brinner för. Jag tror att en förståelse för rättigheter är grundläggande för ett demokratiskt samhälle men trots detta ställer samhället konstant krav på individer utifrån deras skyldigheter. Därför tror jag att det är viktigt att fler får möjligheten att ta tillvara på sina rättigheter både för individens och samhällets skull. Jag är både tacksam och stolt över att ha varit med i Rättighetscenters arbete för just detta och för ett mer inkluderande samhälle som utgår ifrån allas likas värde.

Paola praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2019-11-11 till 2020-01-15

Som en del av min utbildning på det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning har jag praktiserat hos Örebro Rättighetscenter. Under min praktik har jag fått delta i verksamhetens alla delar; ärendehandläggning, utbildning och opinionsbildning.

Genom arbetet med ärenden har jag fått möjlighet att praktiskt använda mycket av den kunskap jag hittills fått genom min utbildning. Jag har bland annat gjort rättsutredningar, skrivit utkast till beslut, protokollfört klientmöten samt författat anmälningar till både Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen.

Som en del av Rättighetscenters förebyggande arbete mot diskriminering har jag fått hålla i utbildningar, filmvisningar och workshops. Dessa har handlat om normer och normkritik samt om diskrimineringslagstiftningen. Tillfällena har varit riktade till olika målgrupper och har gett mig möjlighet att utveckla min kommunikativa förmåga.

Vidare har jag även fått vara med och uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter genom att skriva debattartiklar och representera Örebro Rättighetscenter på olika evenemang. Utöver detta har jag även fått möjlighet att bidra till Rättighetscenters verksamhet genom att skriva bidragsansökningar och pressmeddelanden samt delta i möten för samverkan med andra verksamheter.

Jag är tacksam för att jag har fått möjligheten att praktisera hos Örebro Rättighetscenter och delta i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter!

Julia praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2017-08-14–2018-01-14.

Under min femte termin på kandidatprogrammet rättsvetenskap med internationell inriktning valde jag att praktisera på Örebro Rättighetscenter, vilket kom att bli en av de bästa val jag gjort under min studietid.

Under praktiken har jag haft möjlighet att vara med i alla verksamhetens delar. Jag har fått hålla i utbildningar och filmvisningar som rör sig om mänskliga rättigheter, diskriminering och normkritik. En stor del av min praktiktid utgick också på att skriva artiklar och kommunicera mänskliga rättigheter, ett ämne jag är innerligt passionerad för. Utöver det har jag fått en möjlighet som blivande jurist att arbeta med olika diskrimineringsärenden och utvidga min kompetens inom området.

Min professor på Örebro Universitet sa en gång att lagar måste en jurist lära sig att tillämpa. I skolbänken lär vi oss att behärska lagrum och utöva de, men inte i samma utsträckning som när vi får möjlighet att omsätta lagrum i praktiken.

Min tid på Örebro Rättighetscenter har gett mig enomt mycket kunskap om diskrimineringslagstiftningen och tillämpning. Jag har utvecklats som person både yrkesmässigt och privat, vilket jag evigt kommer vara tacksam över.

Örebro Rättighetscenter är en utmärkt arbetsplats att göra praktik på. Rekommenderar varmt alla framtida studenter att söka praktiktjänst på Örebro Rättighetscenter. Verksamheten har utan tvekan uppfyllt mina förväntningar.

Sist men inte minst vill jag tacka mina handledare Petra och Admela för min tid hos er.

Hana praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2016-08-29 – 2017-01-04.

Jag har gjort praktik på Örebro Rättighetscenter som en del av det kandidatprogram i mänskliga rättigheter jag läser vid Lunds Universitet. Min praktik på Örebro Rättighetscenter motsvarade en termins heltidsstudier.

Under praktiken har jag fått möjlighet att vara med i alla verksamhetens delar. Jag har deltagit och själv fått hålla i utbildningar och filmvisningar som rör frågor om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik. Jag har även fått möjlighet att arbeta mycket med att kommunicera mänskliga rättigheter vilket är något jag brinner för dels genom sociala medier men också genom evenemang och föreläsningar mot allmänhet. Under perioder har jag också fått värdefulla erfarenheter och kunskaper genom att delta i verksamhetens ärendehandläggning. Det här är kunskaper som jag inte kunnat få i skolbänken och som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrkesval.

Örebro Rättighetscenter är en perfekt arbetsplats att göra praktik på. Det är en liten verksamhet men med stora ambitioner och många järn i elden.

Mina höga förväntningar på praktiken på Örebro Rättighetscenter har uppfyllts och jag kan varmt rekommendera den till framtida studenter.

Sara praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2016-01-18 – 2016-06-03

Min praktik här på Örebro Rättighetscenter är nu över. Det har varit en höst fylld med nya kunskaper, utmaningar och erfarenheter!

Jag studerar vid masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet. Som praktikant här har jag fått möjligheten att omsätta mina kunskaper om MR från teorin till praktiken. Inför mitt kommande yrkesliv har jag fått värdefulla erfarenheter om hur en kan arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot diskriminering.

Under praktiken har jag fått hålla i utbildningar och workshops om diskriminering, diskrimineringslagen och normer. Genom dessa utbildningar har jag fått möjligheten att utveckla och förbättra mitt sätt att prata inför människor. Jag har fått bidra i arbetet med att utveckla och uppmärksamma verksamhetens arbete. Jag har även fått en inblick i det juridiska arbetet med diskrimineringsärenden genom att få delta under ärendehandläggning.

Praktiken här på Örebro Rättighetscenter har gett mig ny och fördjupad kunskap om diskriminering, diskrimineringslagen och normer. Mycket av den kunskap som jag fått går inte att läsa sig till i kursböcker, utan kommer endast genom att praktiskt få arbeta med diskrimineringsfrågor.

Som praktikant på Örebro Rättighetscenter får du en förstahandsinblick i arbetet mot diskriminering. Du kommer att få arbeta med hängivna handledare som värdesätter ditt arbete och känna dig som en del av arbetslaget.

Jag vill varmt rekommendera Örebro Rättighetscenter som praktikplats!

Josefin praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2015-08-31 – 2015-12-23

Min tid som praktikant på Örebro Rättighetscenter är nu över. När jag ser tillbaka på denna höst är det svårt att greppa allt som jag lärt mig och fått vara med om. Kort sammanfattat har hösten här varit utmanande, lärorik och rolig.

Under praktiken har mina uppgifter bestått av att hålla i utbildningar och workshops, bistå i ärendehandläggningen samt att skriva blogginlägg och skapa underlag till hemsidan. För mig som läst kandidatprogrammet i offentlig förvaltning och som i mitt framtida yrkesliv kommer arbeta med att utreda och skapa underlag för att fatta rättssäkra beslut, har denna erfarenhet varit ytterst givande.

I början av praktiken visste jag inte så mycket om diskrimineringslagen, men efter fyra månaders nära umgänge har jag fördjupade kunskaper i hur lagen fungerar.

Om du anser det vara en självklarhet att människor ska få samma möjligheter i livet oberoende av hur en till exempel går, står, talar eller vad som sitter mellan benen, så tycker jag att du ska engagera dig i Örebro Rättighetscenter. Som praktikant kommer du lära dig massor och ha kompetenta handledare som sätter ett värde i att du finns.

Jag är tacksam att jag fick möjligheten att praktisera här och lämnar mina varmaste rekommendationer till denna praktikplats för framtida praktikanter!

Camilla praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2015-08-31 – 2015-12-28 

Jag är oerhört glad att jag har fått möjligheten att ha min praktik på Örebro Rättighetscenter.

Under min praktik här har jag fått hålla i utbildningar och workshops. Dessutom har jag fått en inblick i hur det juridiska arbetet på en antidiskrimineringsbyrå går till genom att sitta med på klientmöten. Jag har bland annat skrivit anmälningar till diskrimineringsombudsmannen och skolinspektionen, en erfarenhet som jag tror kommer vara till stor nytta i mitt framtida socionomyrke. Jag har dessutom fått möjligheten att skriva debattartiklar och blogginlägg vilket har utvecklat mitt skrivande ytterligare.

Att se hur Rättighetscenter samarbetar med olika organisationer och få en insyn i hur samverkan kan gå till har varit väldigt givande. Jag har fått möta representanter från andra organisationer som arbetar med MR, antidiskriminering samt normer och fått en fördjupad bild av föreningslivet i Örebro och i Sverige.

Det har varit spännande att få praktisera kring frågor som jag brinner för och att få verktyg till att arbeta kring normkritik och mänskliga rättigheter.

Jag har under terminen fått en fördjupad kunskap i diskrimineringslagen och därmed en inblick i vilka rättigheter och skyldigheter lagen medför. Jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att arbeta med dessa frågor.

Jag kan varmt rekommendera att ha praktik eller att vara volontär på Örebro Rättighetscenter.

Petra praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2015-01-19 – 2015-06-05

Jag tycker att min tid på Örebro Rättighetscenter har varit väldigt bra. Jag har nu ett par veckor kvar av min praktik här, och såhär i slutet så känner jag att jag fått med mig väldigt mycket nyttig kunskap inför min kommande yrkesroll som socionom. Men jag ser även kunskaperna som en fördel för mig som privatperson. Det är alltid bra att ha kolla på sina egna rättigheter!

Personligen hade jag i princip ingen kunskap om vad diskriminering innebar när jag började min praktik här. Jag hade koll på att det finns en diskrimineringslag och lite om på vilka grunder en kan bli diskriminerad. Nu känner jag att jag har fått en större kunskap om diskrimineringslagen, både teoretiskt och hur den tillämpas i praktiken.

Den andra kunskapen som jag är väldigt glad att få med mig är det jag lärt mig om normer och normkritik. Kunskapen har gett mig ett helt nytt verktyg för hur en kan se på samhället, verktyg med vilka jag, som själv är normbrytare, kan ha hjälp av.

Praktiken har dessutom gett mig goda möjligheter att utveckla mitt sätt att skriva då jag fått möjlighet att skriva anmälningar till exempelvis skolinspektionen. Vidare har jag även haft möjligheten att öva på att hålla i workshops och genom det att tala inför folk.

Om du har ett intresse för de frågor som Örebro Rättighetscenter driver skulle jag verkligen rekommendera att du engagerar dig. Antingen söka praktik som jag gjort, eller engagera dig i volontärverksamheten.

Joel praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2014-09-01 – 2015-01-16

”Spännande” var tanken när jag sökte praktiken på Örebro Rättighetscenter. Nu har mina fyra månader som praktikant tagit slut och jag är otroligt glad att jag skickade in min ansökan.

Jag har alltid varit intresserad av mänskliga rättigheter och EU-rätt, men det var först under hösten jag insåg hur starkt detta intresse var då det genom praktiken har bekräftats, förstärkts och utvecklats.

Mina arbetsuppgifter har bland annat omfattat ärendehandläggning, skriva blogginlägg, hålla i workshops, skriva underlag till hemsidan och mycket mer.

Som praktikant fick jag även tillfälle att följa med på en resa till Bryssel. Där fick jag tillsammans med en arbetsgrupp representera Sverige och vår syn på konflikter. Dagarna var långa och fyllda med spännande möten och intryck. Förutom att delta i intressanta seminarier och workshops fick vi även göra ett studiebesök på Europaparlamentet.

Jag har lärt mig massor under min praktik och fått en ovärderlig arbetslivserfarenhet som inte går att läsa sig till.

Om du vill göra en spännande, utmanande och rolig praktik samt få trevliga och kompetenta kollegor kan jag varmt rekommendera dig att söka en praktikplats på Örebro Rättighetscenter.

Angelina praktiserade på Örebro Rättighetscenter 2014-09-01 – 2014-12-19