Delar av vår verksamhet är i projektform Här kan du hitta information om pågående och tidigare projekt.


Under hösten 2018 startar ett nytt projekt vid Rättighetscenter. Projektet finansieras av Länsstyrelsens bidrag för Tidiga insatser för asylsökanden och kommer pågå under ett år.


I projektet Ensamkommande barns rättigheter vävs grundutbildning i diskrimineringslagen samman med utbildning i normkritik och anpassas till personer som är nya i Sverige.
För detta projekt har Örebro Rättighetscenter fått medel för att utbilda ensamkommande barn och unga samt deras gode män i Örebro kommun.


FIA-logga

FIA-projektet är ett projekt som kom till för att samla, utveckla och sprida erfarenheterna från föreningars interna antidiskrimineringsarbete. Projektet pågick från 2010-2013 i samarbete med Diskrimineringsbyrån Uppsala och Uppsala föreningsråd. Du kan fortfarande hämta material från arbetet eller få mer information genom att kontakta oss.


Reko Reklam är ett projekt som uppmärksammande könsdiskriminerande reklam. I projektets första skede arbetade vi med att utbilda ungdomar i skolan till att kritiskt granska och anmäla reklam som de fann kränkande utifrån ett könsperspektiv. Ett antal gymnasieungdomar fickgenomgå en utbildning där deltagarna fick diskutera reklam utifrån perspektiven genus, juridik och kommunikation. I projektets andra skede bildades en arbetsgrupp som fortsatte arbetet genom att kritiskt granska och anmäla reklam, samt väcka opinion och informera på bland annat skolor.