Talande webb

Delar av vår verksamhet drivs i projektform. Här finner du våra projekt samlade.

I projektet Ensamkommande barns rättigheter vävs Grundutbildning i diskrimineringslagen samman med utbildningen i normkritik och anpassas till personer som är nya i Sverige.
För detta projekt har Örebro Rättighetscenter fått medel för att utbilda ensamkommande barn och unga samt deras gode män i Örebro kommun.


FIA-logga

FIA-projektet är ett projekt som kom till för att samla, utveckla och sprida erfarenheterna från föreningars interna antidiskrimineringsarbete. Projektet pågick från 2010-2013 i samarbete med Diskrimineringsbyrån Uppsala och Uppsala föreningsråd. Du kan fortfarande hämta material från arbetet eller få mer information genom att besöka projektets webbplats eller kontakta oss.