Grundläggande utbildning i diskrimineringslagen

Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom spridning av information och kunskap, såväl till dem som riskerar att utsättas för diskriminering som till dem som riskerar att utsätta någon annan för det. Våra utbildningar riktar sig mot personal, lärare, fackrepresentanter och företag såväl som till skolelever och ideella organisationer.

I vår grundutbildning får ni under 2 timmar en föreläsning om diskrimineringslagen, om hur den har praktiserats i olika diskrimineringsfall samt exempel på hur du kan agera vid eventuell diskriminering. Den teoretiska delen vävs samman med praktiska övningar då vi bland annat diskuterar kring utvalda ärenden.

Våra utbildningar utgår alltid från vardagliga situationer som alla människor kan känna igen sig i. Vi utgår alltid från lagen men konkretiserar juridiken genom att ge tydliga och konkreta exempel från verkligheten.

Utbildning i normkritik

Vi erbjuder även utbildningar i normer och normkritik för att uppmärksamma diskriminerande normer. Under utbildningen diskuterar vi kring vilka normer som finns i samhället och hur de påverkar människors förutsättningar och tillgång till rättigheter. Genom praktiska övningar och diskussioner belyser vi hur normer och förväntningar kan skapa diskriminerande strukturer och vad vi kan göra för att förändra det.

Skräddarsydda utbildningspaket

Våra utbildningar riktar sig både till offentlig och privat sektor och vi kan skräddarsy ett utbildningspass med fler övningar och exempel så att det passar er verksamhet. Nedan följer exempel på de områden inom vilka vi erbjuder utbildningar:

  • Diskriminering och diskrimineringslagen (allmänt och fördjupat)
  • Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i arbetslivet
  • Kränkningar och diskriminering i skolan
  • Likvärdigt bemötande och förebyggande arbete för specifika områden (exempelvis ordningsvakter och vårdpersonal)
  • Normer och normkritik
  • Stereotypifiering inom medie- och reklambranchen

Stadsvandring

Vad är normer och hur kan vi se dem i vardagen? Örebro Rättighetscenter tar dig med på en promenad genom stan. På vägen tittar vi i skyltfönster, på skyltdockor och reklampelare för att granska reproduktionen av stereotyper. Vem är det egentligen som får synas och vem saknas? På vilket sätt påverkar reklamen oss?

Stadsvandringen är till för att väcka diskussion och tankar kring normer. Vi går längs Drottninggatan och Köpmangatan och tar del av hur produkter och tjänster marknadsförs. Längs vägen utbyter vi egna erfarenheter, diskuterar kring vad vi ser och funderar på om det är något vi vill ändra på.

Stadsvandringen tar ca 1,5 timme och i grupper om max 15 personer

Är du intresserad av att boka in en utbildning. Kontakta oss på info@rattighetscenter.se