Vad innebär egentligen diskrimineringsgrunden ålder?

Enligt diskrimineringslagens 1 kap. 5§ 6p syftar ålder på den uppnådda levnadslängden. Det innebär att alla kan anmäla åldersdiskriminering, oavsett hur gammal en är.

Diskrimineringsförbudet innebär att en person inte får bli sämre eller annorlunda behandlad i en jämförbar situation baserat på sin uppnådda levnadslängd.

Det finns flera undantag i lagen, exempelvis är särbehandling grundat på ålder tillåtet om det finns ett godtaget syfte samt lagstadgade åldersgränser. En åldersgräns för att få ta körkort eller att bli serverad alkohol är därmed inte mot lagen. Att ha rabatterat pris för äldre och yngre i kollektivtrafik eller på museer är också tillåtet.

Diskriminering på grund av ålder kan ske när normer och strukturer skapar förutfattade meningar om hur personer i en viss ålder är. Det vill säga, när ålder kopplas samman till olika egenskaper.