Vad innebär egentligen diskrimineringsgrunden kön?

Diskrimineringsgrunden kön omfattar ett skydd mot diskriminering av män och kvinnor. Mål angående könsdiskriminering har dominerat i domstolarna jämfört med andra diskrimineringsgrunder detta gäller främst Arbetsdomstolen och EU-domstolen.

Begreppet kön är definierat ur ett biologiskt perspektiv. Kön definieras enligt lagen på ett biologiskt sätt som att någon är man eller kvinna. Det har även klargjorts genom en dom från EU-domstolen att transsexuella omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Diskriminering på grund av graviditet omfattas av förbudet mot könsdiskriminering.