Vad innebär egentligen diskrimineringsgrunden sexuell läggning?

Med sexuell läggning avses bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet, alltså ifall en person kan bli förälskad i och/eller attraherad av män och kvinnor, motsatt kön eller samma kön.

I förarbeten till lagen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet, påtalades vikten av att göra en distinktion mellan sexuell läggning och sexuellt beteende. Begreppet sexuellt beteende beskrivs i förarbetena som något som går utöver den sexuella läggningen.

Begreppet sexuell läggning består av olika delar; identitet, praktik och preferenser:

  • Identitet handlar om vad individen i fråga känner sig som och identifierar sig som.
  • Praktik består av vad individen gör och vad hen har för erfarenheter.
  • Preferenser handlar om vad individen gillar och föredrar.

Enligt förarbeten skall diskrimineringsskyddet också omfatta de situationer där någon handlar eller bemöter en person utifrån en felaktig bedömning av den sexuella läggningen. Likväl gäller detta om en individ missgynnas av att hen har en anknytning till någon annans sexuella läggning. Som exempel i propositionen anges det att en hyresvärd inte vill hyra ut en lägenhet för att en släkting till personen i fråga är homosexuell.