Träffa vår projektansvariga Sea!

Vad innebär det att vara projektledare för Ensamkommande barns rättigheter? Det innebär att jag har haft ansvar för genomförandet av projektet där vi har tagit fram en utbildning i normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Denna utbildning har anpassats till personer som är nya i Sverige och har sedan erbjudits kostnadsfritt till ensamkommande ungdomar i Örebro…

Träffa juridiskt ansvariga Admela!

Vad innebär det att var juridiskt ansvarig? Tyvärr är verkligheten sådan att människor i Sverige dagligen diskrimineras enbart för att de har en viss ålder, könsidentitet eller uttryck, religion, etnicitet, sexuell läggning, ett visst kön eller en funktionsnedsättning som inte utgör normen. Som juridiskt ansvarig arbetar jag mot lagöverträdelse genom att hjälpa enskilda få upprättelsen…

Träffa vår utbildningsansvariga Malin!

Vad innebär det att vara utbildningsansvarig? Det innebär att jag har huvudansvaret för Rättighetscenters utbildningsarbete. Detta är en viktig del av vår strävan att arbeta främjande av likabehandling och att förebygga kränkningar och diskriminering i samhället. Vi håller främst utbildningar om diskrimineringslagen samt om normer och hur våra föreställningar kan påverka vårt bemötande. Mitt uppdrag…