Örebro Rättighetscenters årsrapport rörande diskriminering i Örebro län 2023

Rapportsläpp – dagen mot diskriminering!

Idag är det dagen mot diskriminering. För att uppmärksamma detta släpper Örebro Rättighetscenter vår årsrapport om diskriminering i länet 2023. Arbetsliv och utbildning är de vanligaste samhällsområdena för diskriminering kopplat till diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet. Det konstaterar Örebro Rättighetscenter i sin årsrapport 2023 om diskriminering i Örebro län. I år har 143 ärenden inkommit…