2023 års Rättighetsros

2023 års Rättighetsros tilldelas EKSAM Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en organisation eller person i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle och för genomförande av de mänskliga rättigheterna. 2023 års Rättighetsros tilldelas EKSAM för deras arbete med att stötta människor i ekonomisk utsatthet genom…