Organisationer mot rasism och diskriminering

Som ni vet så uppmärksammar vi på Örebro Rättighetscenter denna vecka veckan för solidaritet mot rasism och diskriminering. Som en av 16 antidiskrimineringsbyråer i Sverige så är rasism ständigt på kalendern. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är en av de vanligaste formerna av diskriminering, och utgjorde drygt hälften av alla anmälningar som inkom under…

Internationella dagen mot rasdiskriminering

Att bli diskriminerad på grund av sin etnicitet är den vanligaste anledningen till anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Dessutom har 73% av alla hatbrott som polisanmäls i Sverige grund i främlingsfientlighet och rasism. I morgon är det den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering. I och med det vill vi på Örebro Rättighetscenter uppmärksamma att problemen med diskriminering…

Är vi alla lika? Då borde det inte spela någon roll var vi kommer i från.

Att se olika ut, ha olika tillhörigheter och vara från olika delar av världen kan för många kännas som en självklar sak, men diskriminering i samband med etnisk tillhörighet hör idag till många människors vardag. Av de sju diskrimineringsgrunderna är det just på den här grunden som det varje år inkommer flest anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen…