Vår volontärverksamhet är till för att vi ska kunna tillvarata ideella krafter som vill stötta vår verksamhet på olika sätt. För att bli volontär hos oss krävs att du först genomgår vår volontärutbildning.

Nedan följer de olika volontäruppdragen vi erbjuder. Det är fullt möjligt att engagera sig i flera olika uppdrag. Vi välkomnar även egna förslag på volontärinsatser.

Frivillig ärendehandläggare

Varje termin genomför vi regelbundna biblioteksbesök i Örebro län där vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i diskrimineringsfrågor. Biblioteksbesöken är till för att öka tillgängligheten i länet då vi för nuvarande endast har kontor i Örebro kommun. Vi behöver därför kunniga volontärer som hjälper till att bemanna besöken!

Frivilliga handläggare ska väl känna till diskrimineringslagen, ha genomgått utbildning från Rättighetscenter samt ha godkänts av juridiskt ansvarig på byrån. För att bli frivillig ärendehandläggare krävs att volontären har läst minst tre terminer på juristprogrammet eller rättsvetenskapliga programmet.

Skribent

Du som vill engagera dig som skribent för Rättighetscenter bör vara intresserad av mänskliga rättigheter och/eller normkritik. Du ska ha intresse och erfarenhet av kommunikation och formulerandet av texter. Vi söker dig som vill skriva opinionsbildande debattartiklar för att uppmärksamma frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter i Örebro län, nationellt och internationellt.

Översättare

För att öka vår tillgänglighet publicerar vi kort information om verksamheten på vår webbplats på fler språk än svenska. Vi behöver därför hjälp av volontärer med översättning av dessa texter. Vi hoppas även på att kunna ha en språkpool dit vi kan vända oss för tolkhjälp vid ärenden.

Evenemangs-bemanning

Under evenemang där Rättighetscenter har informationsbord eller på annat sätt sprider information om verksamheten är volontärer välkomna att bidra med bemanning. För att kunna göra detta krävs en kort informationsträff.

Volontärintyg

Som aktiv volontär kan du få ett intyg efter en termin. För att få volontärintyg ska du delta vid tre av fyra volontärträffar samt ta på dig minst tre uppdrag.

Träffa vår volontär Jessica!