Vårt samhälle präglas än idag av många olika normer som styr hur människor ska bete sig och vara. En av dessa normer är heteronormen. Heterosexualitet tar stor plats i samhället och syns i princip överallt, exempelvis i filmer, reklam, sagor, musiktexter, tidningsartiklar och på stan.

Från att vi är små antar ofta vuxna att vi är heterosexuella, vilket både har sin grund i och bygger vidare på tanken att heterosexualitet är det normala. Heterosexuella kan vara öppna med sin sexuella läggning på ett sätt andra personer med annan sexualitet inte kan, exempelvis hålla sin partner i handen, prata om sin partner inför nya människor utan att få konstiga blickar eller integritetskränkande frågor. Heterosexuella förväntas inte heller ”komma ut” på samma sätt som andra förväntas göra om sin sexuella läggning.

Även fast homo- och bisexuella personers rättigheter utvidgats i Sverige de senaste hundra åren var det inte länge sedan många rättigheter var begränsade. Nedan följer en sammanfattande tidslinje över viktiga årtal för homo- och bisexuella i Sverige.*

  • 1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige.
  • 1979 klassificerades inte längre homosexualitet som en psykisk störning
  • 1987 blev sexuell läggning en diskrimineringsgrund
  • 1995 fick homosexuella rätten att ingå registrerat partnerskap
  • 1999 blev det förbjudet att diskriminera i arbetslivet på grund av sexuell läggning
  • 2003 fick homosexuella rätten att adoptera barn tillsammans
  • 2009 blev äktenskapet könsneutralt.

I Sverige idag skyddas sexuell läggning av diskrimineringslagen, som säger att ingen ska bli diskriminerad i skolan, arbetslivet, på restauranger, klubbar eller i andra sammanhang. Bisexuella och homosexuella skyddas även av lagar som finns mot hatbrott.

Hur ser det då ut i resten av världen? I många länder är homosexualitet fortfarande olagligt och i några av de länderna riskerar homosexuella personer dödsstraff för att de uttrycker sin sexuella läggning. I världen är homosexualitet olagligt i 72 länder, medan samkönat äktenskap endast är lagligt i 25 länder.

Kampen för lika rättigheter oavsett sexuell läggning fortsätter runt om i världen och de senaste åren har fler länder börjat legalisera samkönat äktenskap. Enligt ILGA (The International Lesbian, Gay, Bisexual and Intersexual Association) sjunker dock Sverige i plats på rankingen över länder med mest HBTQ-vänlig lagstiftning. 2015 låg Sverige på sjätte plats, medan 2018 låg Sverige på tionde plats. Totalt lever Sverige endast upp till 60 procent av de rättigheter och policies ILGA rekommenderar länderna i Europa att uppfylla för att säkerställa HBTQ-personers jämlika och goda livsvillkor. Detta jämfört med Malta som sedan 2016 legat på första plats och 2018 uppfyllde 91 procent av rekommendationerna av ILGA.

Situationen i Sverige när det kommer till sexuell läggning är förhållandevis bra, men vi har en bit kvar att gå för att nå de länder som visar bäst resultat i undersökningar. I Sverige behöver vi jobba vidare med att förändra normer och problematisk jargong. Vi behöver exempelvis ha nolltolerans mot så kallade ”bögskämt” och andra förtryckande formuleringar. Det är även viktigt att vi slutar jämföra oss med länder som har det sämre än Sverige och börjar titta på de som har det bättre – och även vad VI kan ta till oss av det och själva göra bättre. Men även framförallt börjar titta på oss själva som individer och fundera på hur vi själva bidrar till att heteronormen är så stark som den är.

*Eftersom bisexuella blir attraherade av/kära i personer oavsett kön medan homosexuella blir attraherade av/kära i personer av samma kön gynnas även bisexuella av lagändringarna som gjorts gällande homosexualitet.

 

Ella Strandberg

Örebro Rättighetscenter

 

Läs gärna mer om diskrimineringslagen här:

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Läs gärna mer om heteronormen här:

https://www.umo.se/jag/sexuell-laggning-och-konsidentitet/hetero-overallt/

_______________________________________________________________________

Källor:

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

https://www.ilga-europe.org/rainboweurope

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/

https://www.rfsl.se/press/sverige-sjunker-i-ranking-av-hbtqi-personers-raettigheter-i-europa/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-okar-hbtq-toleransen-och-har-minskar-den

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tidslinje-samkonade-aktenskap-ar-nu-lagligt-i-23-lander-sa-har-gick-det-till

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/10631442

https://www.umo.se/jag/sexuell-laggning-och-konsidentitet/hetero-overallt/