En broschyr med rubriken Vad är diskriminering? I bakgrunden syns fler broschyrer med samma rubrik fast på somaliska och arabiska.

Risker för diskriminering i samband med religiösa högtider – hur kan de förebyggas i utbildning och arbetsliv?

Rätten att tro, och den enskildes rätt att utöva religiösa sedvänjor enligt sin tro, är en grundlagsskyddad mänsklig rättighet. Diskrimineringslagen skyddar enskilda personer mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Som antidiskrimineringsbyrå vet vi att det finns en ökad risk för diskriminering i samband med religiösa högtider, till exempel under den muslimska…

Örebro slott

Vem kämpar för dina och mina rättigheter?

De mänskliga rättigheterna skyddas i Sverige genom såväl grundlag som annan lagstiftning och genom att Sverige tillträtt ett stort antal internationella konventioner. Trots detta är Sverige inte immunt mot de krafter som utmanar respekten för de mänskliga rättigheterna, visar bland annat MR-institutets iakttagelser. Också i Sverige påverkar utmaningar som geopolitiska konflikter, ekonomisk- och klimatkris människors…

En broschyr med rubriken Vad är diskriminering? I bakgrunden syns fler broschyrer med samma rubrik fast på somaliska och arabiska.

Diskriminering – en fråga om mänskliga rättigheter

Den 10 december varje år uppmärksammas internationella dagen för de mänskliga rättigheterna med syfte att belysa vikten av att kontinuerligt arbeta för dess genomförande. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna klargörs att var och en är berättigad de mänskliga rättigheterna utan åtskillnad av något slag. Just detta, att det är en mänsklig rättighet att…

Två illustrerade händer som utgör symbolen för teckenspråk

Dövas dag – För allas rätt att delta!

Idag, den 27 september är det Dövas dag, där vi vill uppmärksamma och öka kunskapen om varje människas rätt att delta i samhället. Varje människa har rätt att kunna delta. Ett avgörande hjälpmedel för att främja dövas rättigheter och möjlighet att delta i samhället är teckenspråk och dess tillgänglighet, enligt regeringens handlingsplan för en långsiktig…

Rapportsläpp. Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige 2021

Rapportsläpp!

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör Sverige i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en rapport. Den kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Vi vill visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en…

Förebygg diskriminering av HBTQI-personer inom utbildningsområdet!

Idag, i samband med den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, vill Örebro Rättighetscenter belysa några av de hinder för lika rättigheter och möjligheter samt risker för diskriminering av HBTQI-personer som råder inom det svenska utbildningsområdet.  I diskrimineringslagen finns ett skydd mot diskriminering av HBTQI-personer. Dels genom diskrimineringsgrunden könsidentitet och könsuttryck samt genom diskrimineringsgrunden…