Idag uppmärksammar vi Sverigefinnarnas dag som äger rum den 24 februari. Dagen syftar till att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk samt kultur som en del av det svenska kulturarvet. Dagens mål är att bidra till en ökning i majoritetsbefolkningens intresse för den sverigefinska kulturen. Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari då det var den finske folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. Carl Axel forskade i de Värmländska finnskogarna och han försvarade även finskans ställning i Sverige. Därför ansågs hans födelsedag vara en bra symbol och ett passande datum för att fira Sverigefinnarnas nationaldag.

Finlands och Sveriges gemensamma historia sträcker sig över nästan tusen år. Till och med år 1809 var Sverige och Finland ett och samma land, vilket medfört i att det finska språket har influerats i Sverige på många olika håll och under en lång tid. Under åren har bland annat krigsbarn, politiska flyktingar och arbetare tagit sig från Finland till Sverige för att finna nya möjligheter. Idag kallas gruppen för Sverigefinnar, som innefattar individer med två kulturer och två språk.

En Sverigefinne är en person med finska rötter som bosatt sig i Sverige. Varje individ får själv bestämma om de vill tillhöra gruppen Sverigefinnar eller inte. De flesta som gör det är själva födda i Finland eller har föräldrar eller andra släktingar som är födda i Finland. Men det som främst sammanbinder Sverigefinnar är det gemensamma språket samt kulturen.

Sverigefinnarna är idag är erkänd nationell minoritet som har en egen flagga och en egen nationaldag. Antalet personer i Sverige med ursprung från Finland beräknas för närvarande vara ca 719 000, där i inräknat de personer som antingen själva är födda i Finland eller har en förälder alternativt mor-/farförälder som är född i Finland. Sverigefinnarna utgör därmed idag den största av Sveriges fem nationella minoriteter och antalet invånare med finskt ursprung tenderar även att öka i Sverige. Den största ”finska” kommunen i Sverige är Stockholm där nästan 77 000 av befolkningen har anknytning till Finland.

Idag vill vi uppmärksamma Sverigefinnarnas dag för att tillsammans bidra till att den sverigefinska kulturen blir mer synlig. Fira dagen genom att medverka på något av de många evenemang som anordnas runt om i landet eller upplys din omgivning om Sverigefinsk kultur!

TIPS!
Här i Örebro hålls en fotoutställning om Sverigefinnar idag som heter ”Finland finns inom mig” vid Hällefors kommunhus, Sikforsvägen 7, mellan den 24 februari och 23 mars. Läs mer på: www.hellefors.se

Dokumentärfilmen ”Ingen riktig finne” som tilldelats en Jussi (den finska motsvarigheten till Guldbaggen) för årets bästa dokumentär, lyfter fram sverigefinsk kultur.

Sara Karlsson
Örebro Rättighetscenter

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/sverigefinnarnas-dag-forklarat

https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2017/2017-02-24-sverigefinnarnas-dag.html

http://www.minoritet.se/sverigefinnar

http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-invandring

http://sverigefinne.se/

http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/sverigefinnar.htm

http://news.cision.com/se/sisuradio-sveriges-radio/r/ny-statistik–antalet-sverigefinnar-okar,c2198574

https://www.scb.se/