Nedan finns möjlighet att fortsätta att ta del av de föreläsningar som genomförts under våren 2020. Då vi, för att minska smittspridning av coronaviruset, har behövt att webbsända utan publik finns föreläsningarna kvar att ta del av.

Här kan du se föreläsningen Stop! Min kropp som genomfördes 26 mars 2020 av Rädda Barnens Jenny Salomonsson.

Här kan du se föreläsningen om Aktiva åtgärder som genomfördes 6 maj med Rättighetscenters utbildningsansvariga Stina Odlingson

Här kan du se föreläsning om HBTQI – rättighetsformer och diskriminering som genomfördes 13 maj med Rättighetscenters VFU student Louice Granholm