Kvinnors arbete måste börja värderas högre!

Trots att Sverige anses vara ett jämställt land i jämförelse med andra länder har även vi långt kvar till jämställdhet. Exempelvis måste kvinnor, och framförallt kvinnors arbete, börja värderas mycket högre. Det hävdar Fanny Milstam, VFU-student på Örebro Rättighetscenter. Idag är det 8 mars, Internationella kvinnodagen. Det är en dag Läs mer…

Har feminismen gått för långt?

Ja, det har den. Ta till exempel alla fattiga barn som svälter eller alla människor som dör av krig och naturkatastrofer. Här skriker kvinnor om chefspositioner och lika löner, fast Sverige är det mest jämställda landet i hela världen. Borde vi inte lösa de större problemen innan vi ger oss Läs mer…