Har feminismen gått för långt?

Ja, det har den. Ta till exempel alla fattiga barn som svälter eller alla människor som dör av krig och naturkatastrofer. Här skriker kvinnor om chefspositioner och lika löner, fast Sverige är det mest jämställda landet i hela världen. Borde vi inte lösa de större problemen innan vi ger oss Läs mer…