Svar till Markuz Ohlssons insändare Ordet ”hen” känns inte naturligt i NA 2013-12-16

I gårdagens NA kunde följande texten ovan hittas på insändarsidan. Vi skrev ihop en kommentar till Markuz som inte blev publicerad i NA men väl här: Ordet hen fyller ett stort tomrum i det svenska språket och verkar både kompletterande och inkluderande. Vi behöver ett könsneutralt pronomen för att kunna flytta fokus på kön till…