Farligt att kategorisera ”kvinnoproblem”

I en artikel publicerad igår av Aftonbladet lyftes problematiken med att endast 9 procent av alla Wikipediaförfattare är kvinnor. Att undersöka och belysa varifrån det dagliga informationsflödet kommer är utan tvivel viktigt att ta upp till diskussion, inte minst för att upptäcka den här typen av skeva fördelningar mellan könen. Artikeln behandlar dessutom potentiella lösningar…