bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Studiecirkel med Rättighetscenter!

I höst arrangerar Örebro Rättighetscenter en studiecirkel kring mänskliga rättigheter och diskriminering tillsammans med Sensus Örebro. Med utgångspunkt i diskrimineringsrätten kommer kursen belysa diskrimineringsbegreppet och de olika diskrimineringsgrunderna. Genom diskussioner och case-övningar reflekterar vi kring kön, etnicitet, normer och makt. Men även kring mänskliga rättigheter och diskrimineringsskyddet som det ser ut idag. Alla medlemmar vid…