bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Sverige måste stärka migranters rättigheter

Idag är det den internationella migrationsdagen. Trots det faktum att migration leder till ökad arbetskraft och ekonomisk tillväxt, är migranter fortfarande en socialt utsatt grupp, vars mänskliga rättigheter riskerar att kränkas. En migrant lämnar sitt hem, inte sina rättigheter. 1990 antogs Konventionen om skyddet av alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter (ICRMW) av FN.[1] Detta…

Träffa vår projektansvariga Sea!

Vad innebär det att vara projektledare för Ensamkommande barns rättigheter? Det innebär att jag har haft ansvar för genomförandet av projektet där vi har tagit fram en utbildning i normer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Denna utbildning har anpassats till personer som är nya i Sverige och har sedan erbjudits kostnadsfritt till ensamkommande ungdomar i Örebro…

Möt vår praktikant Hanna!

Vad pluggar du? Jag läser det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning på Örebro universitet. Under programmet har vi studerat komparativ rätt, folkrätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter. Just nu pluggar jag termin 5 och sista delen av terminen har jag praktik här oss er på Örebro Rättighetscenter. Varför vill du ha praktik här på Örebro Rättighetscenter?…

Informatörsutbildning!

Den 14 december bjuder Örebro Rättighetscenter in till informatörsutbildning! Utbildningen riktar sig till volontärer som vill engagera sig genom att hålla i utbildningsinsatser i Rättighetscenters regi. För att delta krävs det att du är medlem vid Rättighetscenter samt har genomgått vår volontärutbildning. Datum: 14 december Tid: 14.00-17.00 Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13a i Örebro Anmäl…

bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Tårtkalas för våra medlemmar!

Är du intresserad av att engagera dig i en av Örebro läns viktigaste verksamheter? Örebro Rättighetscenter bjuder in till ett medlemsmöte den 6 december kl.17.30 på Föreningarnas Hus för att informera hur den enskilde kan engagera sig i Örebro Rättighetscenters verksamhet som t.ex. styrelsemedlem, volontär och medlem. På plats kommer styrelsemedlemmar ge viktig information och…

bild på lagboken med diskrimineringslagen uppslagen

Föreläsning: Sexuella trakasserier

Den 25 november är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I samband med detta arrangerar Örebro Rättighetscenter, tillsammans med Örebro Tjejjour och RFSU Örebro, två föreläsningar om sexuella trakasserier. 13.00-14.00 – Flirt eller sexuella trakasserier? Vad är sexuella trakasserier i juridisk mening? När blir ett skämt kränkande? Vilka rättigheter har man som utsatt? Admela…

Träffa juridiskt ansvariga Admela!

Vad innebär det att var juridiskt ansvarig? Tyvärr är verkligheten sådan att människor i Sverige dagligen diskrimineras enbart för att de har en viss ålder, könsidentitet eller uttryck, religion, etnicitet, sexuell läggning, ett visst kön eller en funktionsnedsättning som inte utgör normen. Som juridiskt ansvarig arbetar jag mot lagöverträdelse genom att hjälpa enskilda få upprättelsen…